Rezort zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií spustili novinku v registrácii na očkovanie proti COVID-19. Aktuálne je už možné pri registrácii na očkovanie vybrať si aj termín a čas očkovania. Systém registrácie je podobný ako doteraz, ale vo formulári pribudla možnosť výberu konkrétneho miesta očkovania a termínu.

Doteraz bolo možné zadať pri registrácii na očkovanie proti COVID-19 iba orientačné miesto očkovania (teda kraj, okres). Termín bol následne pridelený automaticky systémom. Po úprave systému si môžete vybrať  už aj dátum a čas, ktorý vám vyhovuje.

Na očkovanie sa registrujete cez stránku www.korona.gov.sk, z ktorej sa následne presmerujete na registračný formulár NCZI:  https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Po zadaní osobných údajov si najprv vyberiete preferovaný okres. Následne sa vám zobrazia všetky očkovacie miesta v danom okrese. Potom si môžete vybrať čas očkovania v danom očkovacom centre.

Registrácia sa využíva pri prvej a tretej dávke. Termín na podanie druhej dávky je však zasielaný automaticky. Výber dátumu a časového úseku  je možný u všetkých vekových kategórií. U detí len do očkovacích centier, ktoré danú skupinu očkujú, a iba na očkovanie prvou dávkou.

Výber termínu môžete využiť aj vtedy, keď ste už tzv. čakárni – vtedy dostanete termín pridelený automaticky ale môžete si upraviť svoju registráciu a požiadať o konkrétny termín. Ak túto možnosť nevyužijete a automaticky pridelený termín vám vyhovovať nebude, môžete využiť službu Zmena registrácie, ktorá vám umožní výber nového termínu. Ak nenájde vhodný termín, môžete svoju registráciu zrušiť a nanovo sa registrovať neskôr.

Objednanie sa na konkrétny termín môžete len vtedy, ak pri registrácii zadáte najviac 5 okresov. Ak označíte viac okresov, systém vás zaradí do čakárne a termín vám bude pridelený automaticky vo vakcinačnom centre vo vami zvolenom okrese.

Aj naďalej môžete využiť aj vakcináciu bez registrácie. Zoznam očkovacích centier a časy prevádzky sú zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča registráciu využiť – umožní to efektívnejšiu distribúcia vakcín a lepší manažment pacientov vo vakcinačných centrách.

Pokračuje očkovanie v ambulanciách tých lekárov, ktorí túto možnosť poskytujú, ako aj  očkovanie výjazdovými tímami.

Postup pri registrácii na očkovanie na konkrétny termín:

  • Na stránke www.korona.gov.sk zakliknite možnosť: očkovanie – registrácia
  • Po presmerovaní na registračný formulár zadáte osobné údaje a preferovaný okres očkovania. Zobrazia sa na výber konkrétne očkovacie miesta
  • Následne si môže vyberiete tiež  dátum a čas očkovania
  • Systém potvrdí požiadavku a zašle vám potvrdujúcu notifikáciu SMS a emailom

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.