O tom, že chýbajú IT experti vie vláda už roky, zajtrajší otvorený list jej možno otvorí oči.

Na celom svete sa publikujú rebríčky konkurencieschopnosti krajín v oblasti rozvoja ekonomiky. ITAS použila rebríček takéhoto hodnotenia od renomovanej firmy IMD World Competitiveness Ranking 2017. Dôvodom, prečo sa koná táto výzva vláde formou otvoreného listu je prepad Slovenska o 11 miest nadol. Nachádzame sa tým pádom na miestach ako Kolumbia alebo napríklad Turecko. V preklade, toto sú naši konkurenti.

Digitálna konkurencie schopnosť bude dôležitejšia ako celková. Tu sa nachádza na 43. mieste. Pred nami je už aj Kazachstan a ďalej napreduje,

Postúpili sme vo viacerých kategóriách, no v kategóriách ľudského kapitálu a IKT stagnujeme. Mali by sme mať 3,5% IT odborníkov a máme 2,8%.

Dnes pracuje na Slovensku v sektore IKT asi 50 000 špecialistov, chýba ešte asi 13 000.

Nástupné platy absolventov na Slovensku

Ako príklad dnešnej situácie v IKT sektore môžeme uviesť aktuálny štrajk vo Volkswagene. Podľa dostupných informácií a štatistík platov na Slovensku, sú zamestnanci tejto firmy preplácaní. Majú nadpriemerné mzdy. Prečo teda štrajkujú? Pretože si to môžu dovoliť. Na ich miesto totiž nemá firma koho zohnať.

Za posledných 5 rokov je pokles prihlásených študentov na informatické fakulty VŠ. Za niečo môžu aj demografické údaje, no je tu jasne cítiť pokles študentov, nech už sú príčiny, akékoľvek.

Firmy sa budú transformovať a digitalizovať, no budú potrebovať ľudí. Tí tu ale nebudú.

Ako riešiť danú situáciu – nedostatok IT špecialistov?

  1. Výchovou vlastných IT špecialistov
  2. Rekvalifikáciou študentov, ktorí sa nezamestnali vo svojom odbore – právnici, humanitné odbory. Použiť týchto ľudí, kým nestratia návyky učenia a rekvalifikovať ich na nové odbory
  3. Import expertov – ak nedokážeme zabezpečiť situáciu vlastnými zdrojmi, treba odborníkov zo zahraničia.

ITAS má záujem riešiť problém prvými dvomi spôsobmi.

Problémom sú aj platy v školách. Ak zostane študent na škole, vlastne sa potrestá oproti tomu IT študentovi, ktorý vyštudoval a išiel do praxe.

Veľké technologické firmy získavajú čoraz viac voľného kapitálu a potrebujú ho investovať. Už to nie je o petrolejárskych firmách. Je nadprodukcia a cena ropy je nízka. Technologické firmy a nové postupy ich prebíjajú.

Klasické automobilky sú dnes v situácii ako bola Nokia pred nástupom smartfónom. Pre Slovensko je to kritické obdobie a teraz je ten správny čas na získanie odborníkov.

Zamestnávatelia sami hovoria o tom, že je tu nedostatok odborníkov. Čiže ITAS sa snaží upozorniť na niečo, čo je vlastne od podstaty celospoločenská objednávka.

Dnes je doba taká, že hostia, tí ktorí sa rozhodujú, kde budú dovolenkovať, sledujú informácie najprv na internet.

AJ preto potrebujeme IT špecialistov, aby sme vedeli pripraviť odpovedajúce služby a prezentovať ich. Digitálne zručnosti nie je len prázdne slovo. Digitálna transformácia nemá za cieľ nahradiť ľudí strojmi, ale preorientovať ich zameranie na zvládnutie nových úloh.

Milan Ftáčnik, predseda Slovenskej informatickej spoločnosti, navrhuje, aby sa financovanie študijných odborov povýšilo na koeficient na študenta. Odvodzujú sa od náročnosti štúdia.

Ftáčnik navrhuje zvýšiť sumu na koeficient, pretože niektorí študenti stoja viac v nákladoch na jeho manažment ani nie tak na jeho vybavenie popri štúdiu.

Druhé opatrenie je prideliť dodatkové peniaze. Nie teda cez koeficient na študenta ale dostanú ďalšie peniaze na odbory, ktoré sú v danej krajine nedostatkové.

ITAS a partneri pri podpise otvoreného listu vláde

Kompletnú správu priamo od IT Asociácia Slovenska nájdete v samostatnej správe.