Podľa najnovšieho celosvetového prieskumu  The Business Software Alliance (BSA) využívajú slovenskí používatelia počítačov nelegálny softvér v doslova alarmujúcej miere.

Prieskum  Využiť  príležitosť  správneho licencovania zistil, že na Slovensku je zo všetkých nainštalovaných softvérov 36 % nelegálnych. Používateľov od toho neodrádza ani silné prepojenie medzi kybernetickými útokmi a nelegálnym softvérom.

Prieskum apeluje na spotrebiteľov, IT manažérov a firemných používateľov počítačov, aby obmedzili mieru používania nelegálneho softvéru. Tam, kde je používaný nelegálny softvér, je pravdepodobnosť napadnutia počítača malvérom dramaticky vysoká, čo má zväčša za následok vysoké náklady na samotné odstránenie incidentov s malvérom. Napríklad len v roku 2015 vynaložili spoločnosti viac ako 400 miliárd USD na kybernetické útoky.

Z ostatných zistení vyplýva:

  • 39 % celosvetovo nainštalovaného softvéru v roku 2015 nebolo riadne licencované, čo predstavuje len mierny pokles zo 43 % podľa  predchádzajúceho  prieskumu BSA v roku 2013
  • Aj v niektorých dôležitých odvetviach bolo používanie nelegálneho softvéru  prekvapivo vysoké – prieskum zistil, celosvetovú  mieru 25 % v oblasti  bankovníctva, poisťovníctva a obchodovania s cennými papiermi.
  • IT správcovia odhadujú, že 15 % zamestnancov  inštaluje softvér na sieť  bez ich vedomia. Takmer dvojnásobok –  26 % zamestnancov –  potvrdilo, že  nelegálny softvér na sieť inštalujú.

Napriek týmto číslam, zistenia poukazujú na značné vedomosti  o tomto probléme:

  • IT správcovia uviedli, že ich najväčšou starosťou bola strata dát spojená  s bezpečnostným incidentom
  • IT správcovia tiež uviedli, že zabránenie bezpečnostných hrozieb je rozhodujúcim dôvodom pre zabezpečenie legálneho softvéru  pre ich siete
  • V širšom prieskume zamestnancov 60 % uviedlo ako dôvod na používanie legálneho softvéru práve bezpečnostné riziko spojené s nelegálnym softvérom

Prieskum tiež uvádza, že spoločnosti môžu zmierniť kybernetické riziká spojené s nelegálnym softvérom tým, že zabezpečia zakúpenie softvéru z legálnych zdrojov a zavedú  internú správu softvérových licencií (SAM). Organizácie, ktoré účinne uplatňujú SAM vedia, čo je v ich sieti, a či majú všetko legálne; vedia  optimalizovať využitie softvéru nasadením softvéru, ktorý je najvhodnejší pre ich podnikanie;  majú  zásady a postupy, ktoré upravujú obstarávanie, implementáciu a vyradenie softvéru; SAM majú integrovaný do ich podnikania.

Z  najdôležitejších zistení  tohtoročného prieskumu vyplýva:

  • Oblasť s celkovo najvyššou mierou používania nelegálneho softvéru je Ázia-Oceánia s podielom 61 %, s poklesom o 1% v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom BSA v roku 2013
  • Ďalšia najvyššia miera používania nelegálneho softvéru bola v strednej a východnej Európe s podielom 58 % (pokles o 3 % od roku  2013), a  potom Stredný východ a Afrika s podielom 57 %  (zníženie o 2% od roku 2013 ).
  • Severná Amerika má stále najnižšiu mieru na úrovni 17 %, aj keď táto predstavuje značnú komerčnú hodnotu vo výške 10 miliárd USD.
  • V západnej Európe celková miera poklesla na  28 %  (zníženie o 1 %)