Vedci a vedkyne zo štyroch výskumných skupín vedení bývalou dekankou FIIT STU profesorkou Máriou Bielikovou zakladajú v Bratislave nový Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT).

Ten sa bude zaoberať výskumom inteligentných technológií – umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií v úzkom prepojení s otázkami etiky v informačných technológiách a špecificky umelej inteligencie. K financovaniu KInITu sa doteraz prihlásili firmy ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesame a Softec.

Ďalším zdrojom budú vedecko-výskumné granty. KInIT plánuje spolupracovať s ďalšími výskumnými inštitúciami, vysokými školami aj priemyslom a chce prispieť k tomu, aby sa talent v oblasti informatiky mohol realizovať na Slovensku a mladí nemuseli odchádzať do zahraničia.

KInIT je prvým súkromným inštitútom svojho druhu na Slovensku. Chce prepájať výskumníkov s akademickou skúsenosťou s inovatívnymi firmami, ich potrebami a znalosťami.

Nový inštitút zakladá tím, ktorý v minulosti pôsobil na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) a nadväzuje na predchádzajúcu výskumnú spoluprácu s privátnym sektorom a medzinárodnými výskumnými tímami.

Cieľom inštitútu je zásadne zlepšiť kvalitu výskumných aktivít a vzdelávania v oblasti svojho pôsobenia, prepojiť výskum na rozvoj inovatívnej ekonomiky a potreby firiem, a tak pomôcť v transformácii slovenskej ekonomiky smerom k výskumu, vývoju, inováciám a odvetviam s vysokou pridanou hodnotou.

“Kľúčovým impulzom pre vznik inštitútu je vytvoriť nový prvok v ekosystéme výskumu a vzdelávania na Slovensku tak, aby motivoval mladých schopných ľudí budovať si kariéru na Slovensku,” hovorí prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., jedna zo zakladajúcich členiek nového inštitútu. “Víziou KInIT je priniesť svetovú kvalitu výskumu, vývoja v oblasti inteligentných technológií a informatiky, ako aj budovať funkčné spolupráce s privátnym sektorom tak, aby Slovensko a Európa bola úspešnejšou a konkurencieschopnejšou krajinou,” dodáva Bieliková.

Nový inštitút pomenovali po vynálezcovi Wolfgangovi Kempelenovi, ktorý sa narodil a pôsobil v 18. storočí v Bratislave. Bol autorom mnohých vynálezov, okrem iného aj prvého hovoriaceho stroja.

Značky: