Menej byrokracie a tradičných papierovačiek pri styku so štátom si želá asi každý, vrátane úradníkov.

Majú to priniesť dve právne normy. Prvá je novela zákona proti byrokracii, ktorá ruší v tradičnej listinnej forme 19 okruhov výpisov a potvrdení a tiež prináša novú formu prístupu štátu k občanovi v prípade narodenia dieťaťa. Vtedy si má štát všetko potrebné zistiť sám a vás len požiadať o doplňujúce informácie, ak by to bolo potrebné. Teda novonarodené dieťa by malo byť napr. automaticky zapísané do registrov obyvateľstva, mal by byť vytavený jeho rodný list a pod.

Druhou právnou normou je zákon o údajoch. Ten má priniesť systematický prístup štátu k nakladaniu s údajmi evidovanými v informačných systémoch verejnej správy. Má vyriešiť to, v ktorých databázach môže štát údaje zhromažďovať, kto k nim môže mať prístup a za akých podmienok sa tieto údaje môžu zdieľať.

Čo nebudeme musieť predkladať?

Po zavedení týchto noriem úrady už úradníci nebudú môcť od občanov či podnikateľov žiadať nasledujúce dokumenty:

 • Kópia rodného listu
 • Kópia sobášneho listu
 • Kópia úmrtného listu
 • Potvrdenie o pobyte
 • Potvrdenie o pridelení IČO
 • Potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a ani nie je na neho vyhlásený konkurz
 • Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • Výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem
 • Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • Výpis z registra sociálnych podnikov
 • Potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Potvrdenia k dávkam v hmotnej núdzi
 • Potvrdenia súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva
 • Výpis z registra / zoznamu advokátov
 • Výpis z centrálneho registra exekúcií
 • Potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 • Údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 % dane
 • Vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov (o obmedzení spôsobilosti na práv. úkony, vyhlásení za mŕtveho, o rozvode, o úprave rodičovských práv a povinností…)
Debyrokratizácia štátu .Zdroj: Ondrej Macko, TOUCHIT.sk

Debyrokratizácia štátu .Zdroj: Ondrej Macko, TOUCHIT.sk

Malo by ísť o naplnenie pravidla jedenkrát a dosť. Úrady tak nebudú môcť vyžadovať od ľudí, aby im prekladali výpisy či potvrdenia, ktoré štát už má vo svojich databázach. Ak novela prejde, podľa ministerky Remišovej sa ročne ušetria až 4 milióny výpisov a potvrdení, ktoré dnes úrady požadujú v papierovej podobe. Ročná úspora pre občanov a podnikateľov vo forme poplatkov, nákladov na dopravu a stratený čas má byť 40 miliónov eur ročne.

Proaktívny prístup štátu pri narodení dieťaťa

Ako rodičia dieťaťa už nebudete musieť pred a ani po narodení dieťaťa navštíviť osobne matriku za účelom vyhlásenia o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa. Bude sa to dať urobiť  elektronicky novou službou. Mali by byť zjednodušené tlačivá a formuláre k žiadostiam o príspevok pri narodení dieťaťa a rodičovský príspevok. Splnenie jednotlivých podmienok potrebných k žiadostiam nebudete ako občania nahlasovať sami, ale budú si ich oznamovať štátne inštitúcie medzi sebou. Ide napríklad o prihlásenie narodeného dieťaťa u pediatra, dožitie sa 28 dní či absolvovanie pravidelných prehliadok u ošetrujúceho lekára, ale aj nahlasovanie bydliska rodičov.

Proaktívny prístup štátu pri narodení dieťaťa. Zdroj: Ondrej Macko, TOUCHIT.sk

Proaktívny prístup štátu pri narodení dieťaťa. Zdroj: Ondrej Macko, TOUCHIT.sk

„Aktuálne tiež spúšťame projekty, vďaka ktorým bude štát rodičov proaktívne informovať o jednotlivých krokoch – od zápisu dieťaťa do sociálnej či zdravotnej poisťovne až po upozornenie, kedy má ísť na kontrolu k lekárovi.“ – vyhlásila ministerka informatizácie, Veronika Remišová.

Kto sa kedy pozerá na naše údaje?

Zákon o údajoch rieši, aká je kvalita a aktuálnosť našich údajov, v ktorých databázach sa nachádzajú, kto a za akých podmienok k nim má prístup a aké údaje budú povinne zverejňované.

Obidva návrhy zákonov sú v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konaní. Veronika Remišová odhaduje ich zavedenie do praxe na konci roka 2021 alebo začiatku 2022.

Debyrokratizácia pri testovaní?

My sme sa na tlačovej konferencii pýtali aj na odbúranie byrokracie pri aktuálnych testoch v súvislosti s COVID automatom. Stále sú pracoviská, kde sa pracuje s papierom, ručne sa opisujú údaje z občianskeho preukazu a nahlasujete svoje bydlisko aj niekoľko krát za jedno vyšetrenie.  Výsledok vyšetrenia dostanete napr. v podobe modrého papiera, ktorý by ste mali nosiť stále so sebou.

Táto štátom v podstate v pravidelných termínoch požadovaná operácia rozhodne vyžaduje centrálnu elektronizáciu a zavedenie plánovania vyšetrenia ale neskôr i očkovania. Na našu otázku odpovedala Veronika Remišová, že ministerstvo informatizácie je pripravené spolupracovať na tvorbe takejto mobilnej aplikácie alebo elektronizácie celého procesu, vyžaduje to ale spoluprácu s Ministerstvo zdravotníctva. Zrejme tam bude kameň úrazu.

Rovnako je pripravená aj aplikácia eRuško, ktorá by mohla byť pokojne okamžite nasadená do praxe a potenciálne by mohla priniesť zníženie počtu nakazených u nás. Evidentne ale na to v momentálnej situácii nie je dostatok politickej zhody.

Viac o mobilnej aplikácii

SMSky ako priepustka na slobodu nezabrali, prichádza aplikácia Be-Free Pass (Aktualizované)

x;x;

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.