Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Študenti na Žilinskej univerzite v Žiline majú vďaka špičkovému vybaveniu učební a laboratórií vytvorené kvalitné podmienky na štúdium. Jednou z noviniek aktuálneho akademického roka je moderná aula, ktorú univerzita zrekonštruovala s finančnou podporou spoločnosti DATALAN, lídra v prinášaní inovácií do oblasti vzdelávania. Prvých študentov privítala nová aula 29. septembra 2015.
otvrenie auly a diskusia UNIZA (3)_nowat
V digitálnej ére zohrávajú moderné technológie čoraz dôležitejšiu úlohu. Dnešní študenti na školách vyžadujú moderné nástroje, ktoré bežne využívajú vo svojom živote, a ak má byť pre nich škola atraktívnou a na trhu konkurencieschopnou, musí ponúkať nielen zmysluplný obsah a nadšených pedagógov, ale aj kvalitné podmienky na štúdium. To si uvedomuje aj jedna z najprogresívnejších univerzít na Slovensku – Žilinská univerzita v Žiline, ktorej študentov v tomto akademickom roku privítajú nové, zmodernizované priestory hlavnej výučbovej auly. „Naša najväčšia aula s kapacitou 266 miest prešla počas letných mesiacov kompletnou rekonštrukciou, vymenil sa celý interiér, prezentačná technika aj ozvučenie. Výrazne sa zlepšila akustika.  Veríme, že sa v zmodernizovanom priestore budú naši študenti aj pedagógovia cítiť príjemne. Aula ponesie meno spoločnosti DATALAN, ktorá sa podieľala na jej rekonštrukcii,“ uviedla Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity.
otvrenie auly a diskusia UNIZA (1)_nowatSlávnostné otvorenie auly sa uskutočnilo 29. septembra 2015 a bolo spojené s diskusiou (nielen) o moderných technológiách a ich využití v živote, do ktorej sa aktívne zapojili samotní študenti prostredníctvom špeciálnej online aplikácie. Diskusiu viedol Ján Mečiar, populárny moderátor relácie Spektrum o najnovších poznatkoch vedy a absolvent Žilinskej univerzity v Žiline. Inšpiráciu, ako môže špičkové technologické zázemie priblížiť študentov k zaujímavým pracovným príležitostiam, priniesol exkluzívny hosť, expert fyzikálneho laboratória CERN Daniel Valúch. Iný pohľad do sveta technológií účastníkom prezentoval známy slovenský cyklista Filip Polc. Otvorenie auly svojou prítomnosťou podporil aj generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN Marek Paščák. „Na to, aby mohla škola vstúpiť do 21.storočia ako moderná inštitúcia, potrebuje aj moderné vybavenie a tiež pochopenie zásady – učme deti ich prostriedkami.“ Tými sú dnes jednoznačne smartfóny, tablety a mobilné aplikácie, a do budúcnosti už treba počítať nielen napr. s bezpečnou wi-fi, sprístupnením dát a informácií na jeden klik či rýchlou online komunikáciou v reálnom čase, ale aj s implementáciou nositeľných technológií do procesu výučby.

otvrenie auly a diskusia UNIZA (4)_nowat

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.