Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk dosiahol v prvom polroku tohto roka  21 % medziročný nárast, zverejnili sme 126 136 pracovných ponúk.

Slovenskí a českí zamestnávatelia však čelia čoraz nižšiemu počtu uchádzačov. Najväčší dopyt zo strany firiem vzniká pri inžinierskych pozíciách. V prvom polroku zamestnávatelia zvýšili dopyt po ľuďoch v oblastiach služieb (+73 %) , cestovného ruchu a výroby. Oproti predchádzajúcemu roku sa podarilo najväčší percentuálny nárast počtu pracovných ponúk dosiahnuť v Trenčianskom kraji.

Prvý polrok priniesol 21 % -ný medziročný nárast pracovných príležitostí

Pozitívny vývoj sa na trhu práce prejavil vo výraznom náraste počtu nových pracovných miest. V prvom polroku 2016 sme na pracovnom portáli Profesia.sk zverejnili rekordný počet, až 126 136 pracovných ponúk, čo je o vyše 21 % viac, ako za rovnaké obdobie minulého roka. V dôsledku klesajúcej nezamestnanosti je však pre firmy problematické tieto nové pracovné miesta obsadiť a často sa stretávajú s nízkym počtom reakcií na ich pracovné ponuky zo strany uchádzačov.

Ashampoo_Snap_2016.07.26_11h05m52s_001_nowat

Slovenskí a Českí zamestnávatelia majú rovnaký problém: Nedostatok kvalifikovaných uchádzačov

Vzhľadom na fakt, že pracovných ponúk výrazne pribudlo a konkurencia medzi firmami v boji o nových uchádzačov sa vyostrila, počet reakcií, ktorý v priemere pripadá na jednu pozíciu poklesol ešte výraznejšie: zatiaľ čo pred rokom (v 2. kvartáli roka 2015) sa na priemernú pracovnú ponuku na portáli Profesia.sk prihlásilo približne 20 uchádzačov, v tomto roku to  to bolo už iba 15 uchádzačov. V žiadaných oboroch pracovného trhu bol tento pokles ešte výraznejší. Podobný trhový vývoj sme zaznamenali aj v partnerských pracovných portáloch v okolitých krajinách, a to predovšetkým v Českej republike, kde je aktuálna situácia na pracovnom trhu veľmi podobná.

Ashampoo_Snap_2016.07.26_11h06m13s_003_nowat

Pracovný trh rástol rekordným tempom, prekonal aj najsilnejšie roky

Naše prvé odhady v úvode roka predpokladali pokračovanie pozitívneho trendu na pracovnom trhu. Profesia index trhu práce, ktorý odráža počet zverejnených pracovných ponúk na našom portáli vzhľadom na dlhodobý priemer výrazne rástol a prekonal aj doteraz najúspešnejšie obdobie z roku 2008. Miera evidovanej nezamestnanosti v prvej polovici tohto roka poklesla pod 10 % a drží sa drží na úrovni 9,45 % (údaj za mesiac jún, ÚPSVaR).  Aktuálny Profesia index trhu práce v druhom kvartáli roka 2016 je 1,92 a pre vývoj v nasledujúcom období odhadujeme, že sa trh stabilizuje a ostane na zhruba rovnakej úrovni.

Ashampoo_Snap_2016.07.26_11h06m25s_004_nowat

Ako dostať dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, ostáva v rukách štátu

Aj napriek klesajúcej nezamestnanosti, ostáva množstvo dlhodobo nezamestnaných ľudí stále na pracovnom trhu neuplatniteľných.

Štruktúra dlhodobo nezamestnaných momentálne nepokrýva potreby pracovného trhu, kde zamestnávateľ musí vynaložiť oveľa vyššie výdavky na opätovnú rekvalifikáciu zamestnanca, ako by minul na jeho mzdu. Práve v tomto legislatívnom nastavení zo strany štátu nevidia firmy pridanú hodnotu a návratnosť svojej investície. S dlhodobo nezamestnanými ľuďmi sa zamestnávateľom často spája aj strata ich pracovných návykov a motivácia zamestnancov, ktorej by museli čeliť,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Najviac pracovných príležitostí pribudlo v Trenčianskom kraji, nárast bol až 50 % -ný

Trh práce na Slovensku rástol zatiaľ najrýchlejšie za posledné roky a pracovné miesta pribúdali vo všetkých regiónoch Slovenska. Oproti predchádzajúcemu roku sa podarilo najväčší nárast pracovných ponúk dosiahnuť v Trenčianskom kraji. Výrazným spôsobom pribúdali ponuky aj v ostatných regiónoch Slovenska: Žilinský kraj (+40 %), Banskobystrický kraj (+ 38,8 %), Trnavský kraj (+ 38,7 %). V absolútnom počte ponúk jednoznačne vedie región hlavného mesta, kde ľudia hľadajúci nové pracovné príležitosti našli v prvom polroku až 56 355 voľných pracovných miest.

Ashampoo_Snap_2016.07.26_11h06m39s_005_nowat

V prvom polroku zamestnávatelia zvýšili dopyt po ľuďoch do služieb (+73 %) , cestovného ruchu a výroby

Uplynulé mesiace priniesli rast nových ponúk vo väčšine oblastí. Z najväčšieho počtu ponúk si mohli uchádzači vyberať v oblasti obchodu, informačných technológií, administratívy, výroby i ekonomiky a financií. Firmy najviac zvýšili dopyt po kandidátoch do služieb, cestovného ruchu a výroby. Vývoj trhu práce sa zrejme odzrkadľuje aj na ekonomickej situácii Slovákov, keďže pokles nezamestnanosti priniesol aj viac pracujúcich ľudí na trh, ktorí si môžu dovoliť minúť viac financií, ako v predchádzajúcom období.

Ashampoo_Snap_2016.07.26_11h06m51s_006_nowat

V uplynulom polroku bol zo strany firiem výrazný dopyt po administratívnych pracovníkoch, predavačoch, programátoroch i obchodných zástupcoch, práve tieto ponuky inzerovali firmy najviac. V tom istom období sa najviac kandidátov snažilo uplatniť v administratíve, obchode, logistike, cestovnom ruchu, manažmente i výrobe.

Značky: