Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Canon, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, je už dvanásť rokov v rade najúspešnejšou japonskou firmou v získavaní amerických patentov.

Úspech podtrhuje i tretie miesto, ktoré za rok 2016 spoločnosti Canon patrí z pohľadu všetkých udelených amerických patentov. Poradie vychádza z predbežných výsledkov, ktoré správca patentovej databázy – IFI CLAIMS Patent Services – zverejnil v januári 2017.

Spoločnosť Canon považuje aktívne získavanie zahraničných patentov za neoddeliteľnú súčasť svojho úsilia v oblasti výskumu a vývoja. Navyše v rámci svojho prístupu k patentovej ochrane Canon vždy zohľadňuje lokálne obchodné stratégie i technologické trendy. Spojené štáty americké sú pritom vďaka veľkosti svojho trhu i veľkému počtu špičkových technologických spoločností obzvlášť dôležitým regiónom, a to z pohľadu obchodnej expanzie, tak i vytvárania technologických aliancií.

Technologické inovácie budú pre spoločnosť Canon i naďalej oblasťou s vysokou prioritou a jednou z najdôležitejších súčastí firemnej kultúry. Dlhodobo preto investuje do rozvoja širokej škály výkonných produktov, riešení i služieb, a to v rámci svojich hlavných trhov i v nových podnikateľských oblastiach.

Spoločnosť Canon sa usiluje o zdokonaľovanie svojich technologických schopností a ďalšie posilňovanie práv k intelektuálnemu vlastníctvu tiež prostredníctvom úzkej spolupráce medzi technologickými divíziami a oddeleniami, ktoré sa venujú práve ochrane vlastníckych práv.

Medzi päticou držiteľov najväčšieho počtu patentov patrí spoločnosť Canon už 31 rokov v rade.

Značky: