Jedna slovenská domácnosť kúpi ročne v priemere 16,5 kg cestovín a minie na ne v priemere 27 eur.

Z hľadiska výdavkov, zakúpeného objemu či frekvencie nakupovania jednoznačne dominujú bezvaječné cestoviny nad vaječnými. Podľa typu cestovín najviac domácností nakupuje rezance do polievky, nasledujú špagety a vretienka. Najobľúbenejšie balenie cestovín je 400 gramov. Najviac domácností nakupuje cestoviny v hypermarketoch a supermarketoch.

Na 25.10. pripadá Svetový deň cestovín, ktorý vznikol už v roku 1998. Cieľom tohto dňa je podpora konzumácie cestovín. Ako sú na tom s konzumáciou cestovín slovenské domácnosti?

Cestoviny nakupujú takmer všetky slovenské domácnosti. V 12-mesačnom období od septembra 2017 do augusta 2018 na ne jedna kupujúca domácnosť minula v priemere 27 EUR a kúpila približne 16,5 kilogramu. Do nákupného košíka si ich vkladala približne jedenkrát za dva týždne.

Z hľadiska výdavkov, zakúpeného objemu či frekvencie nakupovania jednoznačne dominuje bezvaječný variant cestovín. Z menej tradičných variant cestovín domácnosti kupujú kukuričné cestoviny, ktoré si v sledovanom období zakúpilo 6 percent domácností, ryžové (9 percent domácností) a kuskus (13 percent domácností).

Z hľadiska jednotlivých druhov cestovín si najviac domácností, a to až 77 percent, kúpilo polievkové rezance. Tvoria približne pätinu celkových výdavkov domácností na cestoviny v sledovanom období. Za nimi nasledujú špagety, vretená (fusilli) a kolienka.

Pri pohľade na veľkosti balenia cestovín môžeme medzi najobľúbenejšie zaradiť balenia s hmotnosťou 400g.Tento typ balenia zodpovedá za 40 percent objemu nákupov cestovín a necelú tretinu výdavkov.

Dominantné postavenie majú nákupy v štandardnej cene, ktoré tvoria 75 percent výdavkov. Ostatných 25 percent výdavkov je teda na cestoviny v akcii. Akciu aspoň raz využilo 80 percent domácností.

Najviac domácností nakupuje cestoviny v hypermarketoch a supermarketoch. Najviac na ne domácnosti míňajú v supermarketoch, kde skončí 31 percent výdavkov a v malých obchodoch s 30 percentným podielom na výdavkoch.

Všetky uvedené údaje sú výsledkom prieskumu trhu metódou Spotrebiteľského panelu v období od septembra 2017 do augusta 2018.

Spotrebiteľský panel GfK Slovakia je kontinuálny panelový výskum, založený na detailných informáciách o nákupoch reprezentatívnej vzorky slovenských domácností.

Značky: