Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na podanie daňového priznania nám zostáva necelý týždeň. Živnostníci tak musia urobiť elektronicky. Pre tých, ktorí si registráciu nechali na poslednú chvíľu máme pár rád ako postupovať, aby si do 1. apríla stihli splniť svoju daňovú povinnosť    a poradili si aj s vyššími daňami.

Pre živnostníkov nastala tento rok jedna zásadná zmena. Daňové priznanie musia posielať elektronicky. Na Finančnej správe sa za január 2019 zaregistrovalo na elektronickú komunikáciu vyše 37-tisíc nových subjektov. Fyzickými osobami podnikateľmi sú živnostníci, malí roľníci, či slobodné povolania, ako lekári, advokáti, architekti a podobne. Z tých, ktorí si registráciu nechali na poslednú chvíľu, sú vo výhode držitelia  občianskeho preukazu s čipom. V priebehu jedného pracovného dňa dokážu aktivovať k svojmu občianskemu preukazu kvalifikovaný elektronický podpis, tzv. KEP. Tento úkon obvykle vyžaduje návštevu jednotného kontaktného miesta, no dá sa vybaviť tiež on-line, pokiaľ bol k preukazu vydaný kód BOK.

Druhým krokom, ktorý spravidla nepotrvá ani deň, je on–line registrácia a autorizácia daňového subjektu pre osobné konanie na  portáli Finančnej správy. Tento úkon potom už priamo umožňuje  elektronické podanie dokumentov, či už daňových priznaní alebo žiadostí o odklad. Pre oneskorencov je poslednou voľbou práve podanie elektronickej žiadosti o odklad a následné vypracovanie daňových priznaní bez náhlenia do 30. júna 2019.

Pre malých podnikateľov, ktorí sú jednoosobovými eseročkami, povinnosť komunikovať elektronicky nie je nová, prvé daňové priznanie museli elektronicky podávať už vlani. Ak sú platcami DPH, musia komunikovať elektronicky už od roku 2014. Toto však nie je jediný rozdiel medzi živnostníkmi a jednoosobovými spoločnosťami s ručením obmedzeným. Hlavný rozdiel sa môže týkať práve daní z príjmu, kde pre živnostníkov platí 19-percentná sadzba. V prípade, že základ jeho dane presiahne 176,8-násobok sumy životného minima, teda najviac 35 268,06 eur pre rok 2018, musí všetko nad túto sumu zdaniť 25-percentnou sadzbou. Z príjmu zo živnosti si podnikatelia odpočítajú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá bola v roku 2018 na úrovni 3 830,02 eur a tiež daňový bonus na dieťa vo výške 258,72 eur za rok.

Ak je malý podnikateľ jednoosobovou eseročkou, musí platiť daň z príjmu za firmu vo výške 21 percent zo zisku. Nemôže si uplatniť nezdaniteľné časti na seba, manželku či daňový bonus na dieťa. A musí uplatňovať len reálne výdavky, ktoré účtuje v podvojnom účtovníctve, čo zvyčajne znamená ďalšie náklady na účtovníka. V prípade, že si vypláca zo zdaneného zisku dividendy, týka sa ho daň vo výške sedem percent.

Optimalizujte s rozumom

S elektronickým podaním daňového priznania si určite všetci poradia, oveľa tvrdším orieškom je daň zaplatiť. Živnostníci a malí podnikatelia sa vo väčšine prípadov snažia optimalizovať svoje príjmy, aby v konečnom dôsledku zaplatili čo najmenej a mohli ďalej investovať do rozvoja firmy alebo do svojich osobných potrieb. „Z krátkodobého hľadiska si tak pomôžu, z dlhodobého skôr uškodia. Práve kvôli prílišnej optimalizácii sa k úveru na bývanie dostanú ťažšie ako zamestnanci. Banka ich totiž posudzuje oveľa prísnejšie. Výšku ich čistých príjmov zisťuje práve z daňového priznania,“ upozorňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Napríklad, živnostníkovi s hrubým príjmom 1500 eur mesačne, ktorý si odráta 60-percentné paušálne výdavky a zaplatené odvody, vyjde oficiálny čistý mesačný príjem na úrovni necelých 400 eur. Aj v súvislosti so sprísnením podmienok na poskytovanie úverov mu banka nebude môcť poskytnúť vyšší ako približne 38-tisícový úver. Týka sa to všetkých pôžičiek dokopy. „Ak si potrebuje živnostník požičať, mal by zvážiť, či sa mu neoplatí vykázať len reálne výdavky, respektíve nezaradiť do nich za každú cenu všetky náklady. Pre banku sa tak stane bonitnejším a splní aj prísne podmienky centrálnej banky,“ dodáva hovorkyňa.

Ak malému podnikateľovi chýbajú peniaze na dane, jednou z možností je požiadať o odklad, prípadne o splátkový kalendár, ktorý sa poskytuje maximálne na obdobie dvoch rokov. Žiadosť musí adresovať svojmu správcovi dane a k nej priložiť navrhovaný harmonogram splátok a analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie. Okrem toho je potrebné dlžnú sumu zabezpečiť, najčastejšie sa tak deje prostredníctvom záložného práva k majetku, ktorým bude ručiť. Musí tiež uhradiť správny poplatok vo výške 9,50 eur. Zaplatiť musí aj úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri jeho výpočte sa vychádza zo základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky – konkrétne ide o jej trojnásobok. Ak však výsledný úrok nedosiahne úroveň 10 % ročne, čo platí aj v súčasnosti, použije sa sadzba vo výške 10 % p.a.

Alternatívou k splátkovému kalendáru od štátu je požičať si na dane v komerčnej banke. To môže byť nielen výrazne jednoduchšie, ale aj lacnejšie. Špecializovaný úver od Poštovej banky je priamo určený na financovanie daní. Pomôže teda aj v prípade, ak nechce malý podnikateľ výšku daňovej povinnosti optimalizovať z dôvodu získania ďalšieho úveru. Poskytuje sa bez poplatku a do sumy 30 000 eur v zrýchlenom konaní. Netreba predkladať žiadnu analýzu ekonomickej a finančnej situácie ani platiť poplatky za poskytnutie pôžičky. Úrok je v závislosti od výšky úveru stanovený na úrovni 8 alebo 9 % ročne. „Uvedomujeme si aj to, že mnohým podnikateľom peniaze chýbajú až po tom, čo dane zaplatili. Preto im ponúkame aj možnosť dane spätne refinancovať. Táto možnosť sa týka aj už zaplatených preddavkov na daň,“ približuje L. Žáčková. Ak možnosť úveru na dane podnikateľ využije, pôžičku bude splácať v období 12 mesiacov. Vďaka tomu mu peniaze nebudú chýbať bez ohľadu na to, na čo ich potrebuje. Viac informácií nájdete na www.postovabanka.sk/uvernadane.

Úver na dane v skratke

Kto oň môže požiadať: Fyzická osoba – podnikateľ a spol. s r.o. s ročným obratom do 1 milióna eur s dvoma uzavretými ucelenými účtovnými obdobiami.

Minimálna výška úveru: 500 eur

Úroková sadzba: od 500 eur do 4 999 eur – 9 % p. a., od 5000 eur – 8 % p. a.

Poplatok za poskytnutie: 0 eur

Značky: