Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zavádzanie cloudových riešení je v plnom prúde. Najaktuálnejšie dáta IDG ukazujú, že 73% podnikov má už aspoň jednu aplikáciu alebo časť svojej počítačovej infraštruktúry v cloude. To však zrejme nestačí – údaje totiž ukazujú, že IT oddelenia cítia tlak prejsť na cloud úplne. Je jasné, že zmeny sa dejú rýchlo, avšak neobídu sa bez všadeprítomného rizika.  V prieskume, ktorého sa zúčastnilo viac ako 250 vedúcich pracovníkov z oblasti IT bezpečnosti, spoločnosť Kaspersky Lab zistila, že pre viac ako polovicu (58%) vedúcich pracovníkov v oblasti IT je nekontrolovaný rozmach cloudu najväčšou bezpečnostnou obavou.  

Používaním viacerých cloudových platforiem v hybridnej cloudovej infraštruktúre môžu podniky rýchlejšie poskytovať svoje produkty a služby, optimalizovať ich výkonnosť a zlepšiť spoľahlivosť svojich služieb. Avšak, aj napriek svojim výhodám môže cloud computing priniesť ďalšie výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A to najmä v prípade, keď je infraštruktúra cloudu hosťovaná treťou stranou. Únik dát z verejného cloudu stojí podnik priemerne 1,64 milióna dolárov.[1] Takže zatiaľ, čo sa  celková IT infraštruktúra organizácie stáva vďaka cloudu heterogénna, vedúci IT pracovníci sa musia zaoberať viac tým, ako udržať dáta v bezpečí a chrániť tak v konečnom dôsledku firemné financie.

Správa komplexných IT prostredí sa stáva ešte náročnejšou kvôli nedostatku špecialistov, ktorý predstavuje ďalšiu výzvu pre podnikovú kybernetickú bezpečnosť. Zavedenie hybridného cloudu vyžaduje špecialistov s potrebnými zručnosťami na konfigurovanie a riadenie bezpečnosti pre všetky časti IT infraštruktúry. Pre vedúcich IT pracovníkov to môže znamenať problémy s  personálom: viac ako tretina (38%) tvrdí, že je náročné zamestnať špecialistov na danú oblasť.

V tomto kontexte potrebujú vedúci pracovníci jednotné riešenie, ktoré im poskytne nielen vysokú úroveň bezpečnosti, ale zároveň zaručí viditeľnosť všetkých firemných IT komponentov, ktoré bude môcť ovládať obmedzený počet IT odborníkov prostredníctvom jednotnej konzoly.

Maxim Frolov, viceprezident pre globálny predaj spoločnosti Kaspersky Lab, vysvetľuje: „Je nesporné, že cloud, spolu s výhodami, ktoré prináša, je pre mnohé podniky kľúčovou súčasťou cesty strategickej digitálnej transformácie. Cloudové riešenia sa zavádzajú v čoraz väčšej miere a podniky ho z dôvodu obáv o bezpečnosť nebudú odkladať. Preto je nevyhnutné, aby sa rýchlo a účinne implementovali spolu s nimi aj bezpečnostné riešenia, ktoré tento rýchly rast podporia.“

„Ochranné vrstvy by mali mať schopnosť monitorovať správanie sa aplikácií a zakázať akékoľvek podozrivé aktivity, zabrániť zneužívaniu, nájsť a automaticky opraviť chyby a chrániť pred hrozbami dáta a pracovné zaťaženie, ktoré prechádzajú cloudovou infraštruktúrou. Tie najlepšie riešenia majú také orchestračné schopnosti,  ktoré IT tímom umožňujú kontrolovať, aké procesy  sú spustené a do akých zložiek užívatelia vstupujú z firemného či hosťovaného cloudu,“ dodáva Frolov.

Kaspersky Hybrid Cloud Security stavia na bohatých skúsenostiach spoločnosti Kaspersky Lab a zabezpečuje ochranu podnikov tým, že chráni aplikácie a dáta vo fyzických, virtuálnych a cloudových zariadeniach. Riešenie poskytuje integráciu založenú na API (rozhranie pre programovanie aplikácií) s webovými službami Amazon Web Services (AWS) a podporuje cloudovú platformu Microsoft Azure, ktorá umožňuje zákazníkom bezpečne presúvať dáta a aplikácie v ich IT prostredí. Poskytuje tiež jednotnú konzolu na riadenie a zabezpečenie nástrojov, ktorá slúži na správu IT bezpečnosti priamo v podniku aj v cloude, čo čiastočne zmierňuje problém nedostatku personálu.

[1] Údaj z Kaspersky Lab reportu – On the Money: Growing IT Security Budgets to Protect Digital Transformation Initiatives, 2018

Značky: