Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach slúži nový špičkový prístroj magnetickej rezonancie značky Siemens Healthineers.

Unikátne MR zariadenie MAGNETOM Sola disponuje najkomplexnejšou technologickou výbavou na báze umelej inteligencie na Slovensku. Novým prístrojom už vyšetrili prvých pacientov.

Univerzitná nemocnica zároveň podpísala so Siemens Healthineers Slovensko zmluvu o vzájomnej odbornej spolupráci, v rámci ktorej sa budú experti z košického vývojového centra Development Center spoločnosti a medicínski špecialisti nemocnice podieľať na rozvoji technologických inovácií.

Najmodernejší prístroj na Slovensku

MAGNETOM Sola je najmodernejší typ MR prístroja o sile 1,5 Tesla. Doteraz boli inštalované tieto MR prístroje vo Fakultnej nemocnici v Trnave a v súkromnom pracovisku v Leviciach. Prednosťou tohto MR prístroja je jedinečná technológia BioMatrix, ktorá sa plne prispôsobuje individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta. Inovatívna technológia zahŕňa napríklad zabudovaný respiračný senzor, ktorý sníma dýchanie pacienta a umožňuje synchronizovať MR vyšetrenie s dýchaním pacienta reálnom čase. Medzi ďalšiu unikátnu revolučnú technológiu patrí aj zabudovaný EKG senzor pre synchronizáciu vyšetrenia s pulzom pacienta. Doposiaľ bolo potrebné umiestniť na pacienta jednorazové EKG zvody nalepením na pokožku pacienta v oblasti hrudníka. Vďaka zabudovaným senzorom, je pre pacienta MR vyšetrenie podstatne komfortnejšie a pre personál pohodlnejšia príprava samotného vyšetrenia. Vďaka vysokocitlivej hlavovej cievke s unikátnym lokálnym shimovaním umožňuje vyšetriť aj perfúziu mozgu vo vysokom rozlíšení pre potreby diagnostiky neurologických ochorení.

Vysoká rýchlosť a zároveň kvalita MR vyšetrení je dosahovaná najmä využitím rádiofrekvenčných cievok s podstatne vyšším počtom kanálov v porovnaní s inými MR prístrojmi v danej kategórii 1.5 Tesla. V neposlednom rade k rýchlosti prispieva aj výkonný hardvér a nové vyšetrovacie sekvencie využívajúce aj umelú inteligenciu“ upresňuje Radoslav Kaminský, area sales manager Siemens Healthineers na Slovensku.

Nová magnetická rezonancia zrýchľuje takmer o polovicu neuro, abodminálne ale aj muskuloskeletálne skenovanie zamerané na svaly a kosti. Zároveň pri muskuloskeletálnych vyšetreniach využíva MAGNETOM Sola sekvencie na potlačenie metalických artefaktov napr. pri vyšetrení pacienta s endoprotézou a tak dosiahnuť obraz vhodný pre diagnostiku. Navyše tento nový typ umožňuje dokonca vyšetriť angio MR sken bez potreby použitia kontrastnej látky s inovovanými pokrokovými sekvenciami.

Vďaka vysokej kvalite obrazu je MR diagnostika presnejšia, dochádza k zníženiu počtu opakovaných skenov a skracuje sa čas potrebný pre vyšetrenia pacientov. Navyše, pokroková diagnostická platforma syngo.via na báze umelej inteligencie umocňuje prínos tohto prístroja v oblasti precíznej medicíny a klinického rozhodovania,“ vysvetľuje Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku. Ako dodáva, nový MR prístroj zásadne rozšíri možnosti diagnostiky pre rozsiahle skupiny pacientov.

Špecializované vyšetrenia pre rôzne diagnózy

Na novom MR prístroji sa bude realizovať široká škála bežných aj špecializovaných vyšetrení, ako sú napríklad MR mozgu, chrbtice, muskuloskeletálneho systému a 4D MR angiografické vyšetrenia. Nová magnetická rezonancia rozširuje aj možnosti diagnostiky, ako je napríklad kvantifikácia tuku a železa v pečeni, čo umožní včasné odhalenie ochorenia pečene.

Nemocnica už dlhšiu dobu potrebovala moderné pracovisko magnetickej rezonancie vybavené kvalitnou technikou. Nový MR prístroj bude slúžiť mnohým pacientom nemocnice s rôznymi diagnózami, a keďže má okrem nových funkcií aj vyššiu výkonnosť, denne plánujeme vyšetriť podstatne viac pacientov ako tomu bolo doteraz. Verím, že kvality nového MR sa premietnu do presnejšej a rýchlejšej diagnostiky,“ hovorí Ľuboslav Beňa, riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Novým prístrojom nemocnica vyšetruje prvých pacientov už v týchto dňoch.

S prístrojom MAGNETOM Sola spoločnosť Siemens Healthineers dodáva košickej nemocnici aj servisné služby na obdobie 5 rokov. Vďaka unikátnemu softvéru Smart Remote Services (SRS) dokážu špecialisti zo Siemens Healthineers na diaľku monitorovať kľúčové parametre prístroja v reálnom čase. Navyše k novému prístroju spoločnosť poskytuje službu teamplay Fleet, prostredníctvom ktorej môže nemocnica komfortne manažovať prevádzku prístroja aj z mobilných zariadení s iOS a Android.

Bezpečnosť na prvom mieste

MAGNETOM Sola je komplexné medicínske MR zariadenie vybavené pokročilými technológiami a disponuje niekoľkými automatizovanými monitorovacími a bezpečnostnými prvkami. „Supravodivé MR prístroje sú vybavené núdzovým demagnetizačným mechanizmom, o ktorého použití je poučená každá osoba pracujúca na danom pracovisku. Uvedený mechanizmus je schopný demagnetizovať MR prístroj do cca 20 sekúnd, čo v prípade závažného incidentu umožní prístup záchranným zložkám,“ vysvetľuje Peter Brezina, vedúci Oddelenia Customer services Siemens Healthineers Slovensko.

Prístroj má zabezpečenú aj rýchlu identifikáciu a monitoring prípadných neplánovaných prevádzkových prerušení (napr. vplyvom výpadkov elektrického napájania) s okamžitou notifikáciou prevádzkového personálu a servisného strediska. Včasná diagnostika prístroja umožňuje zrealizovať nápravu v najkratších možných časových intervaloch, čo priaznivo vplýva na celkovú prevádzkovú disponibilitu prístroja a zvyšuje efektivitu pracoviska.

Výmena odborných poznatkov a skúseností

UNLP a Siemens Healthineers Slovensko podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci. Košický tím špecialistov z vývojového centra – Development Center a medicínski odborníci nemocnice si budú vymieňať odborné poznatky a skúsenosti pre účely výskumu, vývoja, testovania a validácie inovatívnych softvérových riešení a pre účely ďalšieho rozvoja personálu nemocnice.

Spolupráca s UNLP bude veľmi prospešná pre obe zúčastnené strany. Okrem výmeny skúseností bude nemocnica súčasťou klinických skúšaní našich nových špičkových softvérových riešení, čo je pridaná hodnota pre lekárov, študentov medicíny aj pacientov. Taktiež chceme spoločne pracovať na medzinárodných projektoch a organizovať odborné podujatia s našimi expertmi a odborníkmi z UNLP,“ približuje spoluprácu Luboš Iro, vedúci vývojového centra – Development Center Siemens Healthineers Slovensko.

Vývojové centrum Development Center spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko v Bratislave, Žiline a Košiciach, ktoré tvorí takmer 600 špecialistov, vytvára už od roku 2001 inovatívne softvérové riešenia pre mnohé prístroje značky Siemens Healthineers. Okrem iného sa slovenské vývojové centrum Development Center podieľa aj na vývoji produktov, ktoré spracovávajú, využívajú a vizualizujú MR dáta. Najmä vďaka špičkovému tímu odborníkov sa spoločnosť rozhodla presunúť do Košíc aj výrobu svojich prémiových ultrazvukových prístrojov a ohlásila v decembri 2022 vznik nového výrobného závodu.

Zdroje: Siemens Healthineers

Prečítajte si tiež

Značky: