Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Studie 2019 Veeam Cloud Data Management Report ukazuje, že 73 % organizací má problém se zajištěním požadavků uživatelů na nepřerušovaný přístup k aplikacím a datům; mnoho společností plánuje nasadit Cloud Data Management pro efektivnější zabezpečení a využívání svých dat

Během posledního desetiletí obrovsky narostlo množství generovaných dat. Nárůst objemu a šíření dat je tak nekontrolované, že do roku 2025 budeme každý rok generovat více než 175 zettabajtů dat, což je téměř o dvě třetiny více, než v roce 2018[1]. Organizace potřebují tato data spravovat a chránit, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Ale podle výsledků nejnovější oborové studie společnosti Veeam® Software, předního dodavatele zálohovacích řešení umožňujících Cloud Data Management™, 73 % organizací přiznává, že nedokáže splnit požadavky uživatelů na nepřerušovaný přístup k datům a službám, což typickou společnost ročně přijde na 20 milionů dolarů. Potvrzuje se, jak devastující dopad mohou mít odstávky na příjmy, produktivitu a důvěru zákazníků. Letošní studie ale také ukazuje, že se organizace snaží tento problém řešit. Téměř tři čtvrtiny (72 %) firem plánují nasadit Cloud Data Management a často již zkoumají možnosti hybridního cloudu, aby získali ze svých dat větší hodnotu a zajistily si úspěch.

V rámci studie 2019 Veeam Cloud Data Management Report bylo dotazováno více než 1 500 senior manažerů a ředitelů IT ze 13 zemí. Zjistilo se přitom, že si respondenti uvědomují význam správy dat pro úspěch své firmy a poukazují přitom na větší produktivitu v současnosti a potenciál pro podporu budoucí transformace jejich podnikání.

„Žijeme v době poháněné daty a organizace se proto musí probudit a postarat se o bezpečnost svých dat. Firmy musí spravovat svá data tak, aby byla vždy dostupná a využívala svoji hodnotu na podporu výkonu. Pro firmy to už není luxus, ale naprostá nezbytnost. Jde o významnou příležitost a konkurenční výhodu pro ty, kdo svá data spravují efektivně. Zeptejte se sami sebe, zdali budou vaše firemní data vždy dostupná. Pokud si nejste jistí, je na čase jednat. Naše studie ale ukazuje, že mnoho firem nejedná dostatečně rychle,“ říká Ratmir Timashev, spoluzakladatel a výkonný viceprezident pro obchod a marketing společnosti Veeam.

Organizace plánují využít sílu technologií, jako jsou cloud či hybridní cloud, Big Data, umělá inteligence (AI) a internet věcí (IoT), na podporu úspěchu svého podnikání a každá z nich plánuje na tyto transformační technologie v roce 2019 vynaložit průměrně 41 milionů dolarů. Téměř polovina respondentů také přiznává, že k využití těchto investic je nezbytná ochrana dat. Je znepokojivé, že jen 37 % firem velmi důvěřuje svému současnému řešení zálohování, zatímco většina (73 %) přiznává, že nemůže splnit požadavky uživatelů. To brání nasazení nástrojů a procesů, které mohou podporovat získání výhod při podnikání, a manažeři si uvědomují, že je s tím potřeba něco udělat. Více než polovina dotazovaných proto plánuje ve své firmě nasadit technologie na inteligentní správu dat (Intelligent Data Management) a multi-cloudová řešení, aby tento nedostatek vyřešila.

Z nasazení digitálních iniciativ lze získat značné přínosy, které v průměru znamenají 124 milionů dolarů dodatečných příjmů pro každou organizaci ročně. Tato zjištění ale osvětlují globální rozdíly v digitalizaci. Některým z největších světových ekonomik hrozí, že budou muset svoje investice do digitálních inovací hodně dohánět. Zatímco 41 % japonských firem a 48 % brazilských podniků popisuje svůj systém správy dat jako vyspělý, ve Francii a Německu je to jen něco přes čtvrtinu a ve Spojením království dokonce pouze 11 % firem. Zásadním zjištěním je, že změna zatím není na obzoru. Japonské a brazilské firmy zamýšlejí během následujících 12 měsíců investovat do inteligentní správy dat v průměru 105 milionů, resp. 73 milionů, dolarů, což je podstatně více, než očekávané průměrné investice ve Spojeném království (14 milionů dolarů), Číně (17 milionů dolarů) a Spojených státech (38 milionů dolarů).

„Objevují se globální závody v digitálním zbrojení, ve kterých některým z nejvyspělejších ekonomik světa hrozí, že v oblasti nasazování digitálních řešení zůstanou pozadu. Je nezbytné, aby organizace získaly správný digitální základ, aby mohly inteligentně spravovat svoje data a zajistily si svoji budoucnost. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí se firmy vnitřně sjednotit, aby jejich IT a obchodní oddělení spolupracovala a společně vyřešila problémy v oblasti firemní kultury a dovedností,“ dodává Timashev.

Cesta k chytřejšímu podnikání

Studie 2019 Veeam Cloud Data Management Report zjistila, že se organizace nacházejí na cestě k tomu, stát se chytřejšími podniky. To znamená, že využívají technologie jako Cloud Data Management a AI, aby vytvářely kompletní přehled podniku v reálném čase a na základě tohoto přehledu mohly inteligentně jednat. Mezi podniky na této cestě odhalila studie čtyři prvky, společné pro firmy po celém světě:

  1. Cloud: Cloud Data Management je klíčovou součástí nasazení inteligentní správy dat. Tři čtvrtiny společností uvádí, že používají platformy typu Software-as-a-Service (SaaS). Mnoho z nich využívají cloud pro služby v oblasti zálohování a obnovy, přičemž 51 % používá služby typu Backup-as-a-Service (BaaS) a 44 % Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS). Je evidentní, že manažeři rozpoznali výhody multi-cloudového a hybridního přístupu, když jako hlavní důvody jejich volby cloudu uvádějí náklady, spolehlivost, flexibilitu a zabezpečení dat.
  2. Schopnosti: Organizace musí zvýšit svoje schopnosti, aby zajistily, že budou jejich zaměstnanci moci stavět na nových pohledech na data a využívat nové technologie, které budou nasazeny. Plných 9 z 10 podniků vidí posílení digitálních schopností svých zaměstnanců jako nezbytné pro jejich digitální úspěch.
  3. Firemní kultura: Nezbytné je vytvoření firemní kultury, která je přizpůsobivá a přístupná novým technologiím, aby se lidé mohli vyvíjet společně s organizací. Více než dvě třetiny respondentů přitom věří, že firemní kultura musí být otevřenější a více přijímat digitální technologie.
  4. Důvěra: Organizace musí vyvolat pocit důvěry v digitální schopnosti podniku, založené na silné datové základně. V současné době uvádí jen čtvrtina respondentů naprostou důvěru ve svoji schopnost naplnit dvoje digitální výzvy. 

Ze studie 2019 Veeam Cloud Data Management Report jasně vyplývá, že čas konat je právě teď. Je třeba začít se silnou digitální základnou, která zajistí, že budou data zazálohována a vždy dostupná. Díky tomu mohou organizace s jistotou nasazovat nové digitální iniciativy a dnes i do budoucna využít podnikatelskou hodnotu a konkurenční výhodu i potenciál technologie pro Cloud Data Management.

Značky: