Telekom sa dôsledne zaujíma o mladú generáciu a dokazuje to aj projektom Futureproof. Je to účinný nástroj pri výbere budúceho povolania.

Podľa prieskumu Deutsche Telekom sa viac ako 54 % mladých ľudí v Európe obáva o svoje vyhliadky. Nevedia totiž, ktoré pracovné pozície budú mať prioritu v budúcnosti. Platforma Futureproof pomáha mladým presne identifikovať, na čo sa hodia. Preverí ich zručnosti a schopnosti, o ktorých možno ani sami nevedia, že ich majú. Futureproof je aj do slovenčiny lokalizovaný digitálny nástroj, ktorý využíva profesionálne modelovanie osobnosti a pomôže poukázať na vhodné kariérne možnosti.

Futureproof aktuálne reaguje na postcovidovú éru, kedy až každý druhý mladý človek v Európe pociťuje obavy zo svojej budúcnosti. Takéto vysoké zastúpenie neistoty v Európe totiž vyplynulo z výsledkov prieskumu agentúry Kantar. Tento prebiehal v apríli 2021 na vzorke 4000 mladých ľudí vo veku 16 až 26 rokov a jeho výsledky sú alarmujúce.

Za celým projektom stojí skupina Deutsche Telekom, ktorej osud mladej generácie nie je ľahostajný. Zistiť potenciál a inšpirovať mladých ľudí je v tejto chvíli rozhodujúce. Projekt si za cieľ kladie aj vzájomné prepojiť mladých, čo je podstatné pre inšpiráciu.

Konkrétne výsledky spomínaného prieskumu sú nasledovné. Až 61 % Európanov z generácie Z sa obáva o svoje budúce zamestnanie a svoje kariérne vyhliadky. Až 54 % si nie je istých, aké povolania budú existovať v budúcnosti, pričom až 43 % tvrdí, že si nie sú istí, či majú vlastnosti, ktoré potrebujú na úspech v živote.

Futureproof si môže vyskúšať zadarmo každý na adrese https://futurefeed.telekom.com/sk-SK. Je to voľne prístupný digitálny nástroj, ktorý pomôže mladým ľuďom lepšie pochopiť, aké jedinečné schopnosti majú. Využíva osobnostný model (tzv. RIASEC) a prepája ho s potenciálnymi budúcimi kariérnymi možnosťami.

Poukáže na schopnosti, vášne, talent a osobnosť človeka. Pomôže tak pri formovaní budúcej cesty. Na rozdiel od už existujúcich nástrojov je Futureproof zameraný hlavne na mladú generáciu a súčasne reaguje na kľúčové trendy a zmeny vo svete práce. Výsledky poskytuje formou, ktorá je mladej generácii najbližšia.

Je kompletne v slovenčine a jeho súčasťou sú aj užitočné zdroje a informácie pripravené svetovými odborníkmi. Dozviete sa napríklad, ako napísať životopis, ktorý vášho budúceho zamestnávateľa určite zaujme, ako sa pripraviť na pracovné pohovory a poradí vám, ako si vylepšiť profil na sociálnych sieťach.

Digitálny nástroj a viac informácií o projekte Futureproof nájdete na adrese https://futurefeed.telekom.com/sk-SK

Projekt Futerproof podporili aj viaceré slovenské inšpiratívne mladé osobnosti a influenceri. Ambasádorom projektu sa stal digitálny nadšenec Tomáš Brngál, ktorý vyvinul VR aplikáciu na štúdium anatómie ľudského tela. Medzi ďalšie inšpiratívne mladé osobnosti zapojené do tohto projektu patrí populárna Sandra Sviteková z kanálu Dejepis Inak. Ďalšími influencermi sú Moma, Duklock či slovenský youtuber a šikovný kameraman Bača.

Futureproof sme si vyskúšali, trvalo to 4 minúty. Pokým pri jednotlivých otázkach stačí odpovedať výberom pre vás najvhodnejšej možnosti z ponuky, v iných prípadoch môžete vybrať viacero možností alebo ich zoradiť podľa priorít. Vo webovom rozhraní sa označujú vhodné odpovede kliknutím, alebo sa presúvajú a zoraďujú na vyhradenom mieste.

Náš výsledok testu celkom odpovedá realite
Náš výsledok testu celkom odpovedá realite

Po absolvovaní testu sa vytvorí profil, na jeho základe získate odporúčania a ďalšie rady, ako sa v budúcnosti uplatniť. Prínosom je aj zhrnutie osobnostných čŕt testovaného, kde sú uvedené body ako prístup k riešeniu problémov, aké sú jeho silné stránky, vášne a vzťah k ostatným. Celkom na záver sa vám zobrazí tzv. Magický vzorec pre budúcnosť.

Pripomeňme ešte, že Slovak Telekom realizuje aj projekt ENTER na podporu rozvoja digitálnych zručností na Slovensku. Práve tento inšpiruje mladých ľudí ku kreatívnemu využitiu informačných technológií. Vďaka technológiám, ako je napr. aj programovateľný mikropočítač Micro:bit, tak mladí ľudia dokážu objaviť svoj talent v programovaní. Projekt ENTER reaguje na to, že informatika sa počas pandémie prakticky prestala vyučovať.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.