Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dve tretiny manažérov, užívateľov a influencerov v oblasti IT chcú znížiť náklady na energie, ale nevyužívajú očividné príležitosti na šetrenie

Menej ako pätinu (19 %) tlačiarní v komerčnom prostredí v Európe, na Blízkom východe a v Afrike tvoria firemné atramentové tlačiarne. To napriek tomu, že ponúkajú potenciálne obrovskú a známu príležitosť ako ušetriť na energiách v porovnaní s laserovými tlačiarňami. Ukázal to nový prieskum spoločnosti Epson.

S ohľadom na astronomicky rastúce ceny energií takmer dve tretiny (64 %) respondentov hovoria, že chcú znížiť náklady na energie. Viac ako polovica (55 %) hovorí, že je znepokojená spotrebou energie pri tlačiarňach vzhľadom na zvyšovanie nákladov na energie.

Prieskum medzi viac ako 5 500 pracovníkmi s rozhodovacou právomocou, používateľmi a influencermi v oblasti IT ukázal, že respondenti si uvedomujú, akú úlohu môžu atramentové tlačiarne zohrať.
Polovica respondentov (51 %) hovorí, že atramentové tlačiarne im pomôžu splniť ich ciele v oblasti znižovania nákladov.

Takmer tri štvrtiny opýtaných (74 %) hovoria, že chcú lepšie porozumieť úspore energie, ktorú by bolo možné dosiahnuť zmenou typu používaných tlačiarní.

Napriek tomu počet atramentových tlačiarní využívaných v komerčnom prostredí v porovnaní s laserovými tlačiarňami zostáva nízky. Hoci tie môžu byť v závislosti od typu použitej tlačiarne až o 90 % energeticky účinnejšie ako laserové tlačiarne.

Táto správa prichádza v čase, kedy Svetová banka hovorí, že očakáva zvýšenie cien energií v roku 2022 priemerne o 50 %. Väčšina oblastí teraz prechádza krízou v oblasti životných nákladov a mnoho ľudí sa nachádza v energetickej chudobe .

Marcel Divín, Back Office Manager spoločnosti Epson CZ&SK, tieto zistenia okomentoval nasledovne: „V kontexte nekontrolovane sa zvyšujúcich cien energií je zásadné, aby organizácie využili každú príležitosť, ktorá im umožní znížiť jej náklady. Spoločnosti musia na energeticky účinné technológie prechádzať rýchlejšie. Samotná tlačiareň nemusí ušetriť veľa peňazí, ale celá flotila firemných tlačiarní môže pri prechode z laseru na atrament predstavovať výraznú úsporu.

A nejde len o zníženie ceny. Týmto znížením spotreby energie sa tiež dramaticky zníži objem vyprodukovaných emisií CO2, čo firmám pomôže dosiahnuť väčšiu udržateľnosť.“
Významným zistením je, že 66 % respondentov uviedlo, že správa technológií a kontrola flotily periférnych zariadení je dôležitou a špecifickou súčasťou zásad ochrany životného prostredia a udržateľnosti ich organizácie.

Jednoduchý prechod z laserovej na atramentovú technológiu môže predstavovať významný krok týmto smerom.

Všetky zistenia tohto prieskumu sú k dispozícii na stiahnutie v správe IT periférne zariadenia už nie sú periférne

Ďalšie zistenia:

• 59 % hovorí, že organizácie a užívatelia potrebujú lepší prístup k spoľahlivým tlačiarňam,
• 62 % respondentov hovorí, že sa zameriavajú na zavádzanie nových spôsobov znižovania nákladov na energie,
• 57 % sa vyjadrilo, že kontrola spotreby energií technológií sa počas nadchádzajúcich 12 mesiacov stane kľúčovou otázkou,
95 % hovorí, že je dôležité zistiť, ako je možné znížiť náklady na energie v ich organizácii,
• 86 % hovorí, že je dôležité riadiť potrebu znižovania nákladov a zároveň sa zamerať na plnenie environmentálnych cieľov organizácie.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.