Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rok 2020 a s ním spojená celosvetová pandémia priniesli významný nárast prítomnosti ľudí na internete. A keďže október je aj Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti, odporúčame venovať zvýšenú pozornosť bezpečnému správaniu sa vo virtuálnom priestore.

Táto téma sa týka každého používateľa internetu, či už je to dieťa, školák, adolescent, dospelý alebo senior. Za najrizikovejších sú prevažne považovaní tí najmladší a najstarší, no obeťou kybernetického útoku sa môže stať prakticky ktokoľvek.

Je preto vhodné poznať aspoň základné zásady bezpečného správania sa na internete (nájdete ich na príslušnej stránke webu kry-sa.sk) a tiež priebežne si udržiavať isté povedomie o najnovších hrozbách v kybernetickej bezpečnosti.

V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom používateľov internetu rastie aj kyber-kriminalita. Preto sme veľmi radi, že sme v uplynulom období podporili viaceré skvelé projekty zamerané práve na kybernetickú bezpečnosť alebo prevenciu kyberšikany či riešenie jej následkov. Predstavujeme niekoľko z nich:

  • Bezpečie na internete – táto online hra je bezplatná a jej cieľom je naučiť dieťa, ako sa na internete správať bezpečne. Zahrať si ju môžete v epizóde 4 hry Objav kompetencie online na webovom sídle združenia KASPIAN.
  • Boj proti zneužívaniu detí cez internet – rovnako ako v reálnom svete, aj v tom virtuálnom je potrebné odhaľovať, popisovať a aktívne eliminovať nástrahy vedúce k zneužívania detí. Iniciatívne sme preto podporili vytvorenie portálu Stalo sa TO v gescii organizácie IPčko – internetová poradňa pre mladých.
  • Letná škola kyberkriminality 2020 – podporili sme aj 5-dňové sústredenie pre študentov informatiky a práva slovenských vysokých škôl, na ktorom mohli prostredníctvom workshopov a prednášok nadobudnúť nové znalosti a skúsenosti v tejto dôležitej téme.

Okrem projektov prispievame k bezpečnosti na internete aj prakticky, napr. doplnkovou úrovňou zabezpečenia domén, tzv. službou DNSSEC. Ide o systém, ktorý zabraňuje hackerom presmerovať používateľa na nesprávne webové sídlo a získať tak citlivé údaje, ktoré môže následne zneužiť.

Aj pri stúpajúcom počte slovenských domén vďaka aktívnej participácii našich registrátorov  zabezpečujeme už vyše 37 % .sk domén, t.j. viac ako 155 000, čo radí Slovensko na 4. miesto na svete v pomere zabezpečenia službou DNSSEC. Všetky potrebné informácie o službe, ako aj prehľadné grafy sú tu. Ak ju ešte nemáte, pýtajte si ju u registrátora svojej domény.

K zvyšovaniu kybernetickej bezpečnosti patrí aj vzdelávanie. V prvom rade je potrebné vzdelávať a pomáhať „nováčikom“ vo virtuálnom svete. Preto aj bola spustená Akadémia virtuálneho Slovenska, kde SK-NIC aktívne pomáha ľuďom vstupovať do virtuálneho priestoru, najmä toho slovenského. Formou jednoduchých a zábavných videí sprevádzajú diváka na ceste od zriadenia domény, k tvorbe webu či e-shopu a podobne. Samozrejme, nezabúdame aj na inštrukcie k zabezpečeniu si domén a webov.

Značky: