Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Nikon oznámila, že chystá reorganizáciu právnych subjektov Nikon v strednej a východnej Európe.

Prvého septembra 2016 začne svoju činnosť novozaložená spoločnosť Nikon CEE GmbH so sídlom vo Viedni, ktorá sa bude najprv starať o rakúsky a slovinský trh. V prvej polovici roku 2017 sa pobočkami Nikon CEE GmbH stanú tiež právne subjekty Nikon pôsobiace v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike.

„Naším záujmom je zachovať stávajúce lokálne pobočky a maximálne využiť všetky výhody vyplývajúce z ich spojenia pod hlavičkou Nikon CEE GmbH,“ povedal Takami Tsuchida, prezident spoločnosti Nikon Europe BV.

Prezidentom spoločnosti Nikon CEE GmbH bol menovaný pán Makoto Sone (predtým Regionálny manažér pre východnú Európu v Nikon Europe B.V. a zároveň prezident Nikon spol. s r. o.), ktorý tieto zmeny komentoval slovami: „Som presvedčený, že užšia spolupráca pobočiek v strednej a východnej Európe nám umožní vytvárať pridanú hodnotu pre našich zákazníkov a partnerov a ďalej upevňovať našu pozíciu na trhoch, kde pôsobíme.“

Reorganizácia spoločnosti Nikon je predovšetkým administratívnym krokom, ktorý sa žiadnym spôsobom nedotkne vzťahov s obchodnými partnermi spoločnosti Nikon ani služieb poskytovaných koncovým zákazníkom.

Značky: