Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Drobné chyby, ktoré sa preukážu pri dlhodobom používaní fotoaparátov, sa po ich odhalení vylepšujú a odstraňujú. Dá sa to prehratím softvéru fotoaparátov – firmvéru na novší, ktorý prípadné chyby prevažne komunikačného charakteru eliminuje. Ide napríklad o kompatibilitu starších modelov fotoaparátov s novším príslušenstvom, alebo o odstránenie možných nedostatkov.

Za posledný mesiac Nikon uviedol 10 nových firmvérov pre digitálne zrkadlovky D4, D4s, Df, D800, D800E, D810, D810A, D7100, D7200 a D500. U väčšiny z nich, okrem D500, ktorý je plne kompatibilný, zlepšuje kompatibilitu predchádzajúcich modelov s novými objektívmi s AF-P motorom a elektromagneticky ovládanou clonou.

Nikon tak umožňuje plnohodnotné využitie výhod AF-P (krokový) motora u nových objektívov.

Nikon D7200

Medzi dva najčastejšie nedostatky v komunikácii s objektívmi s AF-P motorom patrilo nastavenie zachovania vzdialenosti zaostrenia, aká bola pred uspaním prístroja a úprava signalizácie minimálneho zaostrenia a zaostrenia na nekonečno.

V prvom prípade, keď sa prístroje uviedli do standby módu, teda keď sa uspali po dlhšom nepoužívaní a boli následne prebudené do normálneho režimu, nanovo sa resetoval AF systém a nebola tak dodržaná predtým zaostrená vzdialenosť. V určitých prípadoch, napríklad pri predostrení na určitú vzdialenosť a čakaní na akciu to bol problém. S novým firmvérom aj po prebudení prístroja ostáva zachovaná vzdialenosť zaostrenia, aká bola nastavená pred jeho uspaním. V druhom uvedenom prípade s novým firmvérom funguje signalizácia, v hľadáčiku i na displeji počas live view zaostrovania, dosiahnutia minimálnej vzdialenosti zaostrenia i zaostrenia na nekonečno. Modely D4, Df, D800 a D800E navyše dostali lepšiu kontrolu pri snímaní pomocou softvéru Camera Control Pro 2 cez počítač, modely D810 a D810A vylepšili funkčnosť pri natáčaní videa s mikrofónmi a v D7100 a D7200 odstránili nekonzistentnú expozíciu pri snímaní s objektívmi s elektromagneticky ovládanou clonou (E-type) v live view.

Osobitne bol uvedený nový firmvér pre Nikon D500, ktorý rieši problém s kopírovaním fotografií v režime play. To nefungovalo s battery gripom MB-D17, keď bola vo fotoaparáte nedostatočne nabitá batéria, napriek tomu, že grip mal dostatočne nabitú batériu a nový firmvér to vyriešil.

Nové firmvéry fotoaparátov sú k dispozícii na uvedených odkazoch:

Značky: