Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výrobci a průmysloví operátoři nyní mohou implementovat zařízení používaná v oblastech s nebezpečím výbuchu do prostředí Connected Enterprise přes síť EtherNet/IP s využitím nové sběrnicové platformy I/O Allen-Bradley řady 1719 Ex od společnosti Rockwell Automation.

Prostřednictvím této nové platformy budou mít uživatelé přístup k datům z provozních zařízení a budou moci snadněji řídit procesní operace v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Jakožto součást distribuovaného řídicího systému (DCS) PlantPAx od společnosti Rockwell Automation umožňují I/O řady 1719 Ex uživatelům monitorovat operace prostřednictvím společné platformy, která komunikuje s DCS nebo dalšími automatizačními systémy. To pomáhá vytvořit plynulý tok informací celou továrnou nebo podnikem.

Sběrnicová I/O platforma řady 1719 Ex je ideální pro organizace, které přijímají metody chytré výroby a chtěly by vytěžit co nejvíce z možností vlastních informací v prostředí Connected Enterprise,“ říká Joe Rosing, produktový manažer Rockwell Automation. „Síťové rozhraní EtherNet/IP a protokol HART 7 u této platformy přispívají k tomu, aby uživatelé mohli snadněji integrovat data od různých zařízení a senzorů v reálném čase do svého systému PlantPAx.“

Tato nová I/O platforma je integrována do konstrukčního prostředí Rockwell Software Studio 5000, které zjednodušuje práci uživatelů a může pomoci ke zkrácení času nutného pro konfiguraci. Adaptér pro kruhovou topologii EtherNet/IP sítě na úrovni prvků navíc umožňuje používat topologii DLR*, která pomáhá zlepšit odolnost sítě, přičemž volitelné napájení N+1 zajišťuje redundanci napájení.

Platforma distribuovaných I/O má certifikaci k instalaci v oblastech s nebezpečím výbuchu třídy I, úsek 2 (Severní Amerika) a v zóně 2 (globálně). Jako jiskrově bezpečné I/O je lze připojit k provozním zařízením v oblastech s nebezpečím výbuchu třídy I, úsek 1 (Severní Amerika) a v zóně 1 (globálně).

K dispozici jsou tři modely šasi, které poskytují škálovatelnost v rozsahu od osmi do 45 modulů I/O na jednom adaptéru. Jakmile jsou moduly v provozu, mohou uživatelé díky funkci odpojování a zapojování pod napětím (RIUP) vyměňovat moduly a zapojovat vedení za chodu systému za předpokladu absence nebezpečné atmosféry. Tato vlastnost může pomoci zvýšit flexibilitu údržby a zlepšit hodnotu doby v provozu.

Tuto I/O platformu lze provozovat v širokém rozsahu teplot a je navržena pro použití v průmyslových oborech s aplikacemi v prostředí s nebezpečím výbuchu, jako například v ropném a plynárenském, chemickém, farmaceutickém, potravinářském a nápojovém průmyslu nebo v oboru přírodních věd.

Značky: