Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vo štvrtok 3. marca 2016 sa uskutoční slávnostná inaugurácia dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Podujatie sa začne o 13.30 hod. vo veľkej aule FIIT.

Bielikova_nowatProf. Ing. Mária Bieliková, PhD. je treťou dekankou fakulty, ktorá preberá štafetu po predchodcovi docentovi Pavlovi Čičákovi. Voľby kandidáta na dekana Fakulty informatiky a informačných technológií sa uskutočnili ešte 15. 10. 2015. Profesorka Mária Bieliková bude najmladšiu fakultu STU viesť a riadiť do roku 2019.

Fakulta informatiky a informačných technológií je siedmou fakultou STU v Bratislave. Vznikla ešte v roku 2003 z Katedry informatiky a výpočtovej techniky, ktorá bola súčasťou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. FIIT poskytuje vzdelanie v oblasti informačných technológií vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské).

Značky: