Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Občianska iniciatíva Hackvirus, ktorá vznikla krátko po začiatku pandémie COVID-19 s cieľom hľadať riešenia na pomoc v boji proti coronavírusu, prichádza s novou výzvou.

Je zameraná na pomoc podnikateľom, živnostníkom, ale aj zamestnancom, ktorí sa v súvislosti s krízou dostali do ťažkej situácie a majú finančné problémy. Iniciatíva Hackvirus je pripravená poskytnúť im technologické riešenie, ktoré im uľahčí tieto problémy riešiť.  So svojou novou aktivitou Hackvirus oslovila aj ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka, ktorý prisľúbil všestrannú podporu.

Po úspechu mobilnej platformy smepripraveni.sk, ktorá dáva dohromady dobrovoľníkov z radov odborníkov pripravených pomôcť zdravotníctvu v čase nárastu pandémie, prichádza Hackvirus s novou iniciatívou. Hlavným zámerom je získať čo najviac podnetov a námetov, ktoré by opäť vychádzali z praxe a odrážali skutočné problémy ľudí. „Rozhodli sme sa zamerať našu výzvu na ľudí, ktorí sú kvôli šíriacej sa epidémii v ťažkej situácii, často krát sú existenčne ohrození a uvažujú ako krízu prežiť,“  objasňuje zámer Andrej Krúpa, jeden zo zakladateľov Hackvirus.sk. Iniciatíva preto chce vyzvať všetkých podnikateľov, živnostníkov, ale aj zamestnancov, aby zasielali svoje podnety či námety na riešenie.

Mali by sa týkať napríklad možností zlepšenia informovanosti o poskytnutí finančnej pomoci, štátnej podpory, vzájomného prepájania, networkingov, bartrovania, fungovania kupónov, zľav a ďalších reálnych tém, ktoré môžu pomôcť zvládnuť krízovú situáciu. Všetky získané nápady iniciatíva Hackvirus s pomocou reprezentantov a top manažérov renomovaných firiem, vyhodnotí a analyzuje. „Na základe tejto analýzy opäť vyberieme top tému alebo problém, ktorej sa naši IT odborníci budú venovať a prinesú vhodné technologické riešenie,“ upresňuje Andrej Krúpa.

Podnikatelia i občania môžu svoje podnety zasielať do konca budúceho týždňa na stránku hackvirus.sk. Po ich vyhodnotení  a analýze sa uskutoční počas nasledujúceho víkendu online virtuálny hackaton, ktorý by mal priniesť konkrétne technologické riešenie. Jednou z firiem bude aj Campus Cowork, ktorý sa aktívne podieľal aj na programovaní platformy smepripraveni.sk. „Aj tento krát to bude pre nás veľká výzva,“ hovorí  Dušan Duffek, spoluzakladateľ a CEO Campus Cowork. „Verím, že sa nám spoločne opäť podarí vytvoriť riešenie, ktoré bude aktívne pomáhať ľuďom prekonať pandémiu coronavírusu.“

Iniciátori platformy Hackvirus s nápadom oslovili aj ministra hospodárstva Richarda Sulíka. „Sme veľmi radi, že naša nová aktivita pána ministra zaujala a prisľúbil nám podporu,“ hovorí Juraj Gago, ďalší zo zakladateľov občianskej iniciatívy Hackvirus. „Sme presvedčení, že aj vďaka tejto podpore prídeme s riešením, ktoré pomôže ekonomicky najviac ohrozeným skupinám obyvateľov.“ 

Značky: