Medzi programátormi a testermi venujúcimi sa jazyku embedded C a C++ sa nájdu aj takí, ktorí radi vezmú do ruky spájkovačku a sem-tam niečo odmerajú na osciloskope. Veľa nadšencov „nízkoúrovňového“ programovania nájdete aj v spoločnosti GlobalLogic Slovakia. Projekty z oblasti INDUSTRIAL sú veľmi dôležitou súčasťou nášho portfólia.

Aké sú nové trendy v segmente Industrial?

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako budeme variť o desať rokov? Kuchyňa prešla v priebehu času vývojom a zmenami. Kedysi skrytá časť domu sa presťahovala do jeho centra a varenie sa stalo viac oslavou ako námahou, niekedy dokonca hlavnou udalosťou večierkov. Kuchyne sú tiež miláčikmi dizajnérov a architektov a inžinierom poskytujú nekonečné možnosti pri vývoji SMART riešení.

Kuchyňa budúcnosti bude multifunkčná, prepojená, autonómna a zelená

V súčasnosti už používame mobilné zariadenia na kontrolu obsahu chladničky či na časovanie prania bielizne. V blízkej budúcnosti bude čoraz viac zariadení vybavených inteligentnými možnosťami a prepojených s IoT (Internet of Things). Predstavte si inteligentnú pracovnú dosku, ktorá detekuje objekty a ľudí a dokonca zobrazuje nutričné ​​informácie. Alebo varnú dosku, ktorá nielenže zohreje panvicu, ale poskytne vám informácie o množstve potrebných surovín a presné načasovanie varenia.

Kuchyňa budúcnosti nebude poskytovať len kulinársku podporu, ale bude schopná sama variť komplexné jedlá. Robotické riešenia sa napríklad spoliehajú na záznamy ľudského pohybu reprodukované plne kĺbovými robotickými rukami a pažami. Niektoré autonómne roboty dokážu už teraz úspešne napodobniť schopnosti majstra kuchára. Technológie 3D tlačiarní sa navyše používajú na tlač cestovín alebo koláčov. Autonómne kuchyne budú tiež naprogramované tak, aby vykonávali jednoduché práce, ako je umývanie riadu pri odchode z miestnosti.

Nové trendy IndustrialZdroj: Shutterstock

Kuchyne sa stali zelenšími a tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Kuchynské zariadenia už dosiahli výrazné zníženie spotreby vody a energie. Budúce kuchyne môžu napríklad zahŕňať vnútorné hydroponické systémy na pestovanie čerstvých byliniek a korenia po celý rok.

Svet sa mení a tak sa menia aj potreby spotrebiteľa. Jeho hlavné problémy si vyžadujú inteligentné riešenia (globalizácia, individualizácia, digitalizácia).

Svet sa transformuje rastúcim tempom a zdá sa, že je pripravený stať sa komplexnejším a meniť sa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Vďaka tomu si všetci viac uvedomujeme sociálne a ekologické súvislosti svojho života. Všetci si musíme nájsť nové vzorce správania, ktoré nám zaručia úspešný a šťastný život vo svete s toľkými možnosťami. Náš životný štýl sa mení spolu s domácimi návykmi.

Tieto výzvy vidia aj zákazníci GlobalLogic a zameriavajú sa najmä na energetickú účinnosť, integrované energetické systémy a e-mobility.

Čo je energetická účinnosť?

Energetická účinnosť je najrýchlejší a najdostupnejší spôsob, ako dekarbonizovať naše hospodárstvo a zaistiť spoľahlivú a udržateľnú energiu pre každého na planéte.

Cieľom je zníženie množstva energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb – robiť viac z menej. Energetická účinnosť je zdrojom, ktorý má každá krajina k dispozícii, a preto je to najrýchlejší a najlacnejší spôsob riešenia energetickej bezpečnosti, environmentálnych a hospodárskych výziev. Zvýšenie energetickej účinnosti je často o malých vylepšeniach, ako je inštalácia energeticky úsporných komponentov, napríklad ventilov alebo termostatov. Ak chcete využívať menej energie, naplno využiť potenciál obnoviteľných zdrojov energie a rozšíriť ich výhody, účinná technológia a inovatívne riešenia sú kľúčové.

Inteligentné budovy môžu hrať významnú úlohu v inteligentných a integrovaných energetických systémoch. Supermarkety v súčasnej dobe používajú približne 3 % celosvetovej elektrickej energie, ale môžu byť aj dodávateľom tepla alebo energie. V zásade môžu recyklovať teplo odobraté v procese chladenia a použiť ho na vykurovanie vlastného obchodu alebo na poskytnutie teplej vody z vodovodu zadarmo. Inteligentné energetické riešenia a diaľkové skladovanie energie a tepelnej energie, ktoré kombinujú chladenie a vykurovanie, sú energeticky efektívne.

Nové trendy IndustrialZdroj: Shutterstock

Aké sú Integrované energetické systémy?

Integrované energetické systémy, sektorová integrácia, prepojenie sektorov. Mnoho názvov, ten istý princíp. Ide o vytvorenie inteligentného energetického systému, ktorý prepája energeticky náročné odvetvia s elektrickou sieťou s cieľom optimalizovať synergiu medzi výrobou energie a využívaním energie.

Čo je to sektorová integrácia?

Ide o spojenie síl medzi sektormi s cieľom plne využiť potenciál obnoviteľnej energie. Princíp sektorovej integrácie sa vzťahuje na každý systém, ktorý môže dodávať energiu do iného sektora. V priemyselných odvetviach či dokonca v maloobchode existuje mnoho príkladov, kedy je vyrábané teplo ako odpadový produkt využiteľné inde na vytvorenie udržateľnejšieho energetického systému. Integrácia je obzvlášť dôležitá vtedy, ak je výroba energie založená na obnoviteľných zdrojoch, ako sú vietor a slnko.

Ďalšou oblasťou, ktorá neuniká záujmu spoločnosti GlobalLogic, sú tepelné úložiská. Tie si môžeme predstaviť ako virtuálne batérie. Príkladom je systém diaľkového vykurovania, využívajúci elektrickú energiu na lacný ohrev vody, ktorá je následne skladovaná v nádržiach, ako aj v potrubných sieťach. Sektorová integrácia týmto spôsobom pomáha energetickým systémom lepšie a opätovne využívať energiu.

Nové trendy IndustrialZdroj: Shutterstock

Čo je to E-mobility?

Elektromobilita alebo elektronická mobilita je kľúčom k udržateľnej doprave, obývateľnejším mestám a úspešnému boju proti zmene klímy. Je to forma čistejšieho a zdravšieho cestovania v mestách s využívaním elektrického pohonu pri širokom spektre typov dopravy. Patria sem autá, autobusy, nákladné a terénne vozidlá, ale aj lode, trajekty a ďalšie námorné plavidlá. Elektronická mobilita nám umožňuje odkloniť sa od fosílnych palív emitujúcich CO2 k energii dodávanej zo zdrojov elektrickej energie, ktoré sú zase nabíjané prostredníctvom elektrickej siete. Vďaka dekarbonizácii dopravného sektora vytvorí elektromobilita čistejšiu, zdravšiu a dostupnejšiu budúcnosť pre každého.

Dôsledky znečistenia z dopravy sú obzvlášť dôležité v mestách, kde sa v malom geografickom priestore pohybuje veľké množstvo ľudí a vozidiel. Aj preto je zníženie znečistenia ovzdušia stále dôležitejšou politickou prioritou. Mestá sa môžu vybrať cestou lepšej a udržateľnejšej verejnej dopravy, lepšej infraštruktúry pre peších, pre cyklistickú dopravu aj elektrické vozidlá.

Táto téma nie je ľahostajná ani našim špecialistom a klientom, ktorí sa pripravujú na novú, zelenšiu industrializáciu spoločnosti. Už teraz sa venujeme projektom, výskumu a vývoju v oblastiach ako sú elektrické a hybridné vozidlá, autobusy a nákladné autá a nabíjacia infraštruktúra, elektrické terénne vozidlá, stroje pre poľnohospodárstvo a plná elektrifikácia a hybridná technológia všetkých typov plavidiel, trajektov a lodí.

Práca pre popredných predstaviteľov tejto oblasti

GlobalLogic Slovakia sa môže pochváliť prácou pre svetového výrobcu produktov a služieb používaných v oblastiach chladenia potravín, klimatizácie, vykurovania budov, riadenia elektrických motorov, kompresorov, pohonov a napájaní mobilných strojov. Tento klient je tiež aktívny v oblasti solárnej a veternej energie, ako aj v oblasti infraštruktúry diaľkového vykurovania a chladenia.

Naši kolegovia sa venujú aj vývoju softvéru pre zobrazovacie jednotky, ktoré sa používajú v ťažkých strojoch, akými sú kombajny či traktory. Ich úlohou je spojazdniť sieťové pripojenie, cloudové prepojenie a podporu médií, ako aj rozšíriť rozhranie platformy o podporu rôznych typov sieťového pripojenia (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, BLE, USB). Dôležitou súčasťou práce je aj implementácia celého radu automatizovaných testov.

Spoločnosť dodala v posledných rokoch softvér pre niekoľko generácií týchto zobrazovacích jednotiek, sme odborníkmi v embedded C, Python, Linux kernel drivers, Makefiles, U-Boot, Yocto Linux, GIT, LabView, GTest & GMock, LauterBach, CAN Bus, Secure boot & Chain of Trust.

V ďalšom projekte sa venujeme vývoju knižnice, ktorá umožní komunikáciu medzi zariadeniami v týchto strojoch cez Wi-Fi, Bluetooth, BLE, Ethernet, USB, a Cloud. Predstavte si, že diagnostiku problému traktora, ktorý pracuje na poli v Ázii, je v prípade poruchy možné pomocou vyvinutej komunikačnej knižnice zrealizovať z Nemecka. Táto technológia sa bude môcť v blízkej budúcnosti použiť aj na riadenie strojov na diaľku, pripadne pri autonómnych vozidlách.

Nové trendy IndustrialZdroj: Shutterstock

Predmetom ďalšej spolupráce je vývoj funkcionalít pre novú generáciu telematickej jednotky pre úžitkové hydraulické stroje v stavebníctve a poľnohospodárstve. Ide o funkcionalitu umožňujúcu aktualizáciu softvéru na diaľku, riadenie flotily vozidiel a vývoj komunikačného protokolu pre novú hardvérovú platformu.

Zaujímavý je aj vývoj softvéru do bielej techniky, ktorý je používaný v domácich spotrebičoch ako sú najmä práčky, sušičky, umývačky riadu, odsávače pár a iné malé domáce spotrebiče.

Umývačka riaduZdroj: Shutterstock

Spolu s klientom aktuálne vyvíjame softvér pre senzor teploty, vlhkosti, stavu dvierok a intenzity vonkajšieho osvetlenia, ktorý napríklad určuje, aká intenzita svetla má byť v chladničke pri otvorení dvierok. Softvér je implementovaný do modulu senzoru, ktorý komunikuje cez zbernicu s riadiacou jednotkou. Stará sa tiež o aktualizácie z centrálneho modulu, ktoré sa môžu vykonať automaticky cez internet alebo lokálne technikom.

Pracujeme aj na jednom z centrálnych modulov v chladničke, kde implementujeme komunikáciu s ostatnými modulmi. Táto centrálna jednotka ovláda klapky ventilátorov, relátka, ktoré zapínajú čerpadlá a merajú prúd.

Realizujeme taktiež automatizované testovanie reálneho hardvéru a to tzv. „lifetime“ testami, ktoré bežia pol roka až rok. Ich cieľom je testovanie spoľahlivosti hardvéru v klimatickej komore. Použité technológie sú embedded C, Unit testy GoogleTest, GoogleMock, Python, GNU Make, Keil, IAR, git, Jenkins.

Sme svojim zákazníkom vždy nablízku. Neustále spolu diskutujeme o možných vylepšeniach ich produktov a sledujeme trendy. Preto veríme, že je vzájomná spokojnosť vždy zaručená.

Autor článku: Gabriel Grušovský, Senior Manager, Engineering, GlobalLogic Slovakia s.r.o.

GlobalLogic, a Hitachi Group Company je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Zákazníkom pomáha navrhovať a vyvíjať softvérové riešenia pre produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.