Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

MSP poskytovatelia môžu rozšíriť svoju ponuku o ďalšie užitočné služby zákazníkom

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, uviedol ďalšie nové služby v rámci svojho riešenia Acronis Cyber Protect Cloud, ktoré sú súčasťou balíčka Advanced File Sync and Share určeného na bezpečné zdieľanie podnikových súborov. Nové funkčnosti notarizácie dát a elektronického podpisu umožňujú MSP poskytovateľom posilniť svoje služby zamerané na firemnú spoluprácu.

S tým, ako v reakcii na pandémiu až 88 % organizácií poslalo aspoň čiastočne svojich zamestnancov pracovať z domu, dosť podstatne vzrástol za posledných 18 mesiacov dopyt po službách zdieľania a synchronizácie súborov. V dôsledku toho 67 % podnikov zvýšilo výdavky na nástroje vzdialeného prístupu a on-line konferenčných hovorov. To sa ukázalo ako veľká príležitosť pre tých MSP poskytovateľov, ktorí dokázali poskytnúť služby zdieľania vrátane zaistenia bezpečnej kontroly nad dátovým úložiskom, prístupom k dátam a oprávneniam jednotlivých užívateľov.

Služba Notarizácia súborov s podporou Ethereum blockchainu umožňuje klientom overiť pôvodnosť súboru akéhokoľvek formátu a typu a preukázať, že súbor je originálny a nezmenený. V dnešnom svete, keď sme svedkami digitálneho editovania a deep-fake metód, zabraňuje notarizačná služba neoprávneným úpravám logov, záznamov, videí či obrázkov.

Služba Elektronický podpis poskytuje viacerým stranám možnosť vzdialene podpisovať dokumenty. Pomocou jednoduchej funkcie drag-and-drop je možné zjednodušiť dokumentový tok od jeho vytvorenia, cez distribúciu až po podpis. Na zaistenie autenticity podpisu a dokumentu služba generuje blockchainový certifikát.

„Je čím ďalej jasnejšie, že práca na diaľku zostane významným trendom do budúcnosti a MSP poskytovatelia budú musieť svojim zákazníkom zaistiť, aby ich zamestnanci využívali firemné dáta produktívne a pritom bezpečne,“ povedal Jan-Jaap Jager, Chief Revenue Office v spoločnosti Acronis. „Na rozdiel od tradičných riešení na zdieľanie súborov ponúka inovovaný Advanced File and Sync Share možnosti bezproblémovej integrácie so službami kybernetickej bezpečnosti a ochrany dát z jednej centrálnej konzoly.“   

Viac o Acronis Cyber Protect Cloud nájdete tu.

Viac o Advanced File Sync and Share nájdete tu.

Značky: