Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, pridal do svojej MSP platformy Acronis Cyber Protect Cloud rad nových funkcií, vrátane AI skriptovania, monitoringu EDR z partnerskej úrovne a integrácie s AWS a MS Entra, ktoré ďalej zvyšujú jej hodnotu pre MSP poskytovateľov. Vďaka aktuálnym inováciám môžu poskytovatelia riadených služieb efektívnejšie spravovať a chrániť pred kybernetickými hrozbami IT infraštruktúry svojich zákazníkov. 

Ku kľúčovým inováciám patrí:

  • AI skriptovanie v rámci Advanced Management – Automatizuje operácie v systémoch Windows a macOS pomocou generatívnej umelej inteligencie (AI). Táto funkcia pomocou OpenAI zjednodušuje tvorbu skriptov a umožňuje vytvárať komplexné úlohy, ako inštalácia, konfigurácia a bezpečnostné opatrenia, rýchlejšie a bez chýb.
  • Priame zálohovanie do Amazon S3 a Wasabi v rámci Advanced Backup – Možnosť priameho zálohovania do úložísk Amazon S3 a Wasabi bez nutnosti správy prídavného softvéru, čo zjednodušuje zálohovacie procesy, redukuje prevádzkovú komplexnosť a náklady pre partnerov a koncových zákazníkov.
  • Integrácia s MS Entra ID – Partneri teraz môžu využívať prihlasovanie singl-sign-on (SSO) a automatizovaný užívateľský provisioning pre Acronis Cyber Protect Cloud prostredníctvom cloudovej identity a služby na správu prístupu Microsoft Entra ID. Tá zjednodušuje riadenie prístupu, zvyšuje úroveň bezpečnosti minimalizáciou rizík vyplývajúcich z použitia hesiel a celkovo zefektívňuje procesy.
  • Monitoring EDR incidentov z partnerskej úrovne v Advanced Security + EDR – Uľahčuje partnerom správu incidentov využitím služby Advanced Security + EDR naprieč ich zákazníckou základňou. Nové rozhranie na správu incidentov na partnerskej úrovni umožňuje administrátorom spravovať incidenty pre všetkých klientov bez potreby prepínania medzi jednotlivými pohľadmi.

„Spoločnosť Acronis sa snaží neustále reagovať na aktuálne výzvy tak, aby vždy mohla ponúknuť svojim MSP partnerom najefektívnejšie nástroje, a marcová aktualizácia bola v tomto ohľade veľmi bohatá,“ povedal Štěpán Bínek, manažér predaje cloudových riešení Acronis v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Acronis Cyber Protect Cloud je teraz jednou z najucelenejších platforiem kybernetickej ochrany na trhu, ktorú je možné jednoducho integrovať takmer s akoukoľvek IT infraštruktúrou,“ zdôraznil manažér.

Značky: