Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Acronis pokračuje vo zvyšovaní hodnoty svojej kľúčovej platformy pre MSP poskytovateľov

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, pridal do svojej MSP platformy Acronis Cyber Protect Cloud rad nových funkcií, ktoré ďalej zvyšujú jej hodnotu pre MSP poskytovateľov. Vďaka aktuálnym inováciám môžu poskytovatelia riadených služieb efektívnejšie spravovať a chrániť pred kybernetickými hrozbami IT ekosystémy svojich zákazníkov. 

K najdôležitejším inováciám patria:

  • Generický SIEM Connector – Mnoho MSP poskytovateľov využíva technológiu SIEM na vyšetrovanie bezpečnostných incidentov, nápravu, identifikáciu hrozieb a na dosiahnutie compliance. Acronis Generic SIEM Connector umožňuje platforme Acronis Cyber Protect Cloud zasielať dáta o výstrahách do akéhokoľvek SIEM systému s podporou CEF (Common Event Format) a tým znížiť riziko výpadku prevádzky či kybernetického útoku.
  • Integrácia s Microsoft Sentinel – Partneri využívajúci Cyber Protect Cloud teraz môžu rozšíriť a automatizovať kybernetickú ochranu svojich zákazníkov pomocou integrácie platformy s Microsoft Sentinel. Tá umožňuje synchronizáciu s bezpečnostným ekosystémom Microsoft zasielaním dát o výstrahách do Microsoft Sentinel, čím partneri získavajú jednotné riešenia na detekciu útokov a ich elimináciu. 
  • Podpora VMware vSphere 8.0 – Partneri, ktorí používajú VWware vSphere 8.0 a Acronis Cyber Protect Cloud, majú istotu, že obe platformy teraz spolupracujú najlepším možným spôsobom vrátane všetkých základných a pokročilých scenárov zálohovania a obnovy.   
  • Certifikácia eIDAS v rámci Advanced Files Sync and Share – Elektronický podpis, ktorý je súčasťou riešenia Advanced Files Sync and Share na zdieľanie podnikových dokumentov, má teraz certifikáciu eIDAS kompatibilnú s európskymi štandardami. Partneri tak môžu generovať dôveryhodné certifikáty a pridávať ich k dokumentom, a tým zjednodušiť workflow.
  • Vyššia frekvencia zálohovania Microsoft 365 a Google Workspace – Administrátori teraz môžu nastaviť frekvenciu zálohovania inštancie Microsoft 365 a Google Workspace až na 6-krát za deň, čím minimalizujú prípadné straty dát a prevádzkové výpadky.

„Svet kybernetickej ochrany je nesmierne dynamický a Acronis sa snaží čo najrýchlejšie reagovať na aktuálne výzvy tak, aby vždy mohol ponúknuť svojim partnerom najefektívnejšie nástroje,“ povedal Štěpán Bínek, manažér predaja cloudových riešení Acronis v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Najnovšie aktualizácie v Acronis Cyber Protect Cloud prinášajú MSP poskytovateľom vylepšenia, ktorými môžu zvýšiť úroveň ochrany užívateľských infraštruktúr a pritom zjednodušiť správu svojich zákazníkov.“

Ak potrebujete viac informácií o novinkách v Acronis Cyber Protect Cloud, navštívte https://www.acronis.com/en-us/products/cloud/cyber-protect/whats-new/.

Značky: