Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Thomas Schäfer sa ujal funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO a.s.

Thomas Schäfer sa s okamžitou platnosťou ujal funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO. Na tejto pozícii vystriedal Bernharda Maiera, ktorý po takmer piatich rokoch v čele predstavenstva odovzdáva funkciu svojmu nasledovníkovi.

Thomas Schäfer sa s platnosťou k 3. augustu 2020 prevzal funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO. Svoju kariéru v automobilovom priemysle zahájil ako strojný inžinier v roku 1991 v spoločnosti Daimler AG. Do roku 2002 pracoval v Nemecku, v USA a v Juhoafrickej republike vo vedúcich funkciách v oblasti výroby a riadenia kvality. V rokoch 2002 až 2005 ako člen predstavenstva za oblasť techniky stál pri zrode spoločnosti DaimlerChrysler Malaysia, kde bol poverený výstavbou a prestavbou predajných, výrobných a dodávateľských štruktúr.

V rokoch 2005 až 2012 bol Thomas Schäfer v spoločnosti Daimler AG v Nemecku zodpovedný za dodávku vozidiel, zákaznícke centrum a za celosvetové xKD-aktivity na novovznikajúcich trhoch. Do oblasti jeho zodpovednosti spadala popri výstavbe nových závodov aj oblasť plánovania a stratégie a medzinárodná logistika všetkých zahraničných závodov. V roku 2011 bolo jednou z jeho hlavných úloh vedenie projektu výstavby závodu značky Mercedes-Benz v spolupráci s BAIC v Číne. V máji 2012 Schäfer prešiel do koncernu Volkswagen AG. Tam najskôr riadil koncernovú zahraničnú výrobu, ďalej bol poverený vedením xKD-projektov a rokovaním o nových výrobných závodoch. Od roku 2015 zastával funkciu predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa Volkswagen Group South Africa, kde bol zodpovedný za rozvoj koncernových značiek v regióne subsaharskej Afriky.

Počas svojho päťročného pôsobenia sa tu zaslúžil o rozvoj predajnej siete, zvýšil profitabilitu obchodných zastúpení a doviedol koncernové značky Volkswagen, Audi a VW Úžitkové vozidlá k doterajšiemu rekordnému trhovému podielu vo výške 23,5 percenta. Pod vedením Thomasa Schäfera koncern Volkswagen výrazne rozvinul a posilnil svoju pozíciu v subsaharskej Afrike. Prispelo k tomu aj vybudovanie nových výrobných závodov, etablovanie nových kooperácií s importérmi, ako aj rozvoj koncepcií mobility pre Keňu, Nigériu, Rwandu a Ghanu.

Značky: