Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kryptomeny a blockchain siete ponúkajú anonymitu a možnosť rýchlych a globálnych finančných transakcií. Táto vlastnosť však môže byť zneužitá aj na trestné činnosti spojené s transakciami či financovanie terorizmu. Detekcia takýchto nezákonných aktivít je kľúčová pre zachovanie integrity finančného systému a ochranu proti zločinu.

Výskumná skupina Blockchain & FinTech pod vedením Dr. Kristiána Košťála na Fakulte informatiky a informačných technológií STU sa zaoberá inovatívnymi technológiami a ich vplyvom na finančný sektor. Ich najnovšie úsilie sa sústreďuje na problematiku detekcie prania špinavých peňazí a protiteroristických aktivít v kontexte kryptomien a blockchain sietí. Tieto aktivity predstavujú jednu z hlavných priorít skupiny.

„V období, keď kryptomeny a blockchain siete získavajú na popularite a sú viac využívané, vzniká potreba riešiť otázky týkajúce sa zneužitia týchto technológií na nelegálne účely,“ hovorí Kristián Košťál. Spolu s tímom sa venujú výskumu a vývoju nástrojov, ktoré pomáhajú identifikovať prípady prania špinavých peňazí a protiteroristických aktivít v kryptomenách a blockchain sietiach. Ich cieľom je prispieť k ochrane finančného sektora a spoločnosti pred takýmito nezákonnými aktivitami.

Jedným zo zaujímavých aspektov práce výskumnej skupiny je tiež ich angažovanosť v súvislosti s novou reguláciou Európskej únie s názvom Markets in Crypto-Assets (MiCA). Regulácia MiCA prináša väčšiu transparentnosť a ochranu investorov pred podvodmi. Pre používateľov kryptopeňaženiek zabezpečuje väčšiu ochranu finančných prostriedkov prostredníctvom technických a bezpečnostných noriem. Pre obchodníkov na kryptoburzách prináša rovnejšie podmienky a ochranu spotrebiteľov a poskytuje nový impulz pre rozvoj kryptopriemyslu v Európe. Skupina Blockchain & FinTech analyzuje vplyv a možnosti implementácie tohto právneho rámca z pohľadu IT. Ich cieľom je poskytnúť odporúčania a prispieť k vytvoreniu transparentného a bezpečného prostredia pre orgány dozerajúce na poskytovateľov služieb kryptomenových aktív.

„MiCA nie je dokonalá, ale je to prvý regulačný rámec na trh s kryptomenami svojho druhu a väčšinu aspektov sa nám darí naimplementovať tak, aby v ďalšom roku vedela byť plnohodnotne spustená,“ hovorí Košťál. Vyjadril svoje potešenie z výsledkov doterajšieho výskumu v oblastiach implementácie MiCA regulácie, detekcie prania špinavých peňazí a protiteroristických aktivít v kryptomenách a blockchain sieťach. „Budeme ďalej posilňovať úsilie v daných oblastiach a chceme spolupracovať aj s právnikmi a centrálnymi bankami, aby sme pomohli na Slovensku a v Európe vytvoriť systém, ktorý bude pomáhať pri napĺňaní regulácie,“ pokračoval Košťál. Ich práca má potenciál prispieť k vytvoreniu bezpečnejšieho a dôveryhodnejšieho finančného prostredia pre všetkých.

Digitálne meny a technológia blockchainu poskytujú anonymitu a rýchlosť prevodov, čo môže byť ľahko zneužité na nezákonné účely. Z tohto dôvodu je detekcia nezákonných finančných transakcií a protiteroristických aktivít v kryptomenách a blockchain sieťach veľmi dôležitá. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave je jednou z vedúcich inštitúcií na Slovensku vo výskume a vzdelávaní v oblasti informatiky. Poskytuje moderné prostredie pre študentov a výskumníkov zamerané na inovácie a vývoj technologických riešení pre rôzne odvetvia vrátane finančného sektora. Vďaka tejto podpore môže naša fakulta šíriť osvetu a povedomie ohľadom digitálnych zmien v oblasti financií a výrazne tak prispieva k vytváraniu dôveryhodného a bezpečného finančného prostredia v celej spoločnosti.

Značky: