Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medirex je lídrom v digitalizácii laboratórnej diagnostiky a na Slovensku stojí v prvej línii v boji s pandémiou COVID-19. Pre spoločnosť SCR technologies bol preto návrh a implementácia nového webu veľmi zodpovednou úlohou.

Medirex je najväčším poskytovateľom laboratórnej diagnostiky na Slovensku s 20 ročnými skúsenosťami. Prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe.

Nový web a e-shop, ktorý pre spoločnosť realizovala softvérová firma SCR technologies,  prináša jednoduchý spôsob rezervácie samoplatcovského vyšetrenia a po vyšetrení vzoriek aj prístup k výsledkom. Klient si výsledok testu môže skontrolovať v bezpečnej online zóne.

Spustenie eCommerce ako komplexnej platformy s prvkami ako nový web, eShop, Pacientská zóna, Klientská zóna pre lekárov, pre nás nepredstavuje len technologickú inováciu, ale predovšetkým štart implementácie novej generácie dostupných produktov a služieb s pridanou hodnotou pre našich klientov v segmente laboratórnej diagnostiky. Náš interný projektový tím spolu so spoločnosťou SCR technologies ako skúseným a spoľahlivým dizajnérom a integrátorom týchto riešení, spolu tvorí  zónu doplnkovej diagnostiky a starostlivosti o zdravie pre našich klientov, v ktorej okrem výsledkov laboratórnych testov, notifikácií a trendov vyšetrení nájdu aj ponuku konzultačných služieb v našej novej sieti odberových centier, ktoré otvárame po celom Slovensku. Inovujeme aj odbornú časť webu určenú spolupracujúcim lekárom a odbornej verejnosti tak, aby v nej našli aktuálne a profesionálne spracované informácie čo je naša priorita“, popisuje Daniel Rušin, Obchodný riaditeľ Medirex Group a zadávateľ projektu.

„Od začiatku sme mali na pamäti, že zadanie od Medirexu je veľmi dôležité a museli sme k nemu pristupovať nesmierne zodpovedne. Čakalo nás obrovské množstvo integrácií na laboratórny systém, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme museli brať do úvahy stovky detailov, rôznych špecifík a zmien v medicínskom segmente. Vyžadovalo si to naše absolútne nasadenie a profesionalitu“,  hovorí Ľuboš Černý, CTO agentúry SCR technologies, ktorá riešenie realizovala.

Nový web je úzko integrovaný s laboratórnym informačným systémom Medirex. Cieľom riešenia je bezbariérovo a prehľadne sprístupniť klientom samoplatcovské vyšetrenia, na ktoré sa môžu objednať na konkrétny termín v jednom z odberových centier po celom Slovensku.

Vynovená pacientska časť portálu obsahuje samotné e-commerce služby vytvorené tak, aby sa používali čo najjednoduchšie. Klient sa v nej dozvie, ako funguje proces objednania až po zobrazenie výsledkov. Môže si tiež vybrať odberové centrum, ktoré mu najviac vyhovuje. Po vykonaní odberu a vyšetrení vzoriek je klientovi sprístupnený výsledok vyšetrenia v pacientskej zóne, kde si vie okamžite zistiť, či sa jeho výsledok pohybuje v medziach referenčných hodnôt.

V lekárskej časti portálu určenej pre partnerov spoločnosti Medirex sú dostupné pokyny pri vykonávaní odberov, zoznam vyšetrovaných parametrov, popis spôsobu vyšetrení jednotlivých odborností, blogový modul s aktualitami, zoznam aktuálne obsadzovaných pozícií a ďalšie užitočné informácie.

V pacientskej zóne, do ktorej sa prihlasujú zaregistrovaní pacienti a partneri, používatelia nájdu prehľadné menu so základnými informáciami o profile, plánovaných vyšetreniach a najnovších výsledkoch.

Nový web a objednanie sa na PCR testy si môžete vyskúšať na www.medirex.sk.

Značky: