Obľúbenosť chatovania  a instant messagingu vo svete narastá. V súčasnosti ho na dennej báze využíva po celom svete o 12 % viac ľudí ako pred rokom. Ľudia si radšej volia uzavreté komunikačné platformy, ako napríklad WhatsApp, Facebook Messanger alebo Viber.

Globálna štúdia Connected Life agentúry TNS, do ktorej sa zapojilo viac ako 60 000 používateľov internetu z 50 krajín, poukazuje na to, že denne cez rôzne komunikačné platformy chatuje viac ako polovica všetkých ľudí (55 %), minimálne raz za týždeň je to až 76 % internetovej populácie. Okrem toho tiež narastá obľúbenosť sociálnych sietí, ktoré globálne využíva o 6 % viac ľudí ako pred rokom.

Instant messaging je dominantný najmä na rozvíjajúcich sa mobilných trhoch, využívanie tejto služby na dennej báze vzrástlo predovšetkým v Číne (69 %), Brazílii (73 %), Malajzii (77 %) a v Južnej Afrike (64 %). Naopak, na niektorých západných trhoch, ako napríklad vo Veľkej Británii (39 %) alebo v USA (35 %), je situácia opačná. Na Slovensku cez komunikačné platformy chatuje denne 41% internetovej populácie.

Facebook si udržal svoju pozíciu svetového lídra medzi sociálnymi sieťami. Takmer tretina (30 %) celosvetovej internetovej populácie je na Facebooku každý deň. Na porovnanie, v Číne je lídrom WeChat, kde ho denne využíva 68 % užívateľov internetu.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že v súčasnosti je potreba spotrebiteľov vzájomne spolu komunikovať cez viaceré digitálne platformy oveľa silnejšia. A hoci popularita chatovania rastie, svoju silnú pozíciu si aj naďalej udržujú tradičné sociálne médiá, čo zabezpečuje, že sa obsah po internete šíri oveľa rýchlejšie. Pre značky to znamená len jedno: vytvoriť taký obsah, ktorý budú spotrebitelia na internete zdieľať.

A zatiaľ čo tieto novšie digitálne platformy využíva menšie množstvo ľudí, sú často oveľa aktívnejšie; 40 % užívateľov aplikácie Vine a 44 % užívateľov Snapchat tvrdí, že pravidelne aspoň raz za týždeň sleduje obsah, ktorý značky na týchto platformách tvoria, a 43 % užívateľov WeChat využíva túto aplikáciu na to, aby si pravidelne vyhľadávalo informácie a služby konkrétnych spoločností.

Avšak v súčasnosti musia byť značky oveľa opatrnejšie. Komunikačné platformy určené pre instant messaging sú uzavreté médiá, čo znamená, že je potrebné zdieľať len limitovaný obsah, ktorý je skutočne relevantný a hodnotný. Napríklad nedávno v Číne cez WeChat odštartovala svoju raňajkovú propagačnú kampaň spoločnosť Starbucks, ktorá vždy ráno spustila cez aplikáciu budík a odmenila každého zákazníka raňajkami za polovičnú cenu, ak do hodiny prišiel do pobočky Starbucks. To je skvelý príklad toho, ako využiť instant messaging na vytvorenie pozitívneho word-of-mouth a budovanie lojality zákazníkov.

Navyše výskum od agentúry TNS zistil, že aj keď sa užívatelia obávajú toho, že ich komunikácia značiek cez komunikačné platformy bude obťažovať, oveľa viac sa zaujímajú o to, aký bude mať zdieľaný obsah značky dopad na ich vlastný imidž.

Ako často chatujete?

 SlovenskoEurópaSvet
201420152014201520142015
Denne54 %41 %35 %44 %43 %55 %
Raz za týždeň22 %23 %22 %20 %22 %21 %
Menej často14 %19 %20 %18 %16 %11 %
Nevyužívam10 %17 %23 %18 %19 %13 %


Ako často využívate sociálne siete?

 SlovenskoEurópaSvet
201420152014201520142015
Denne58 %66 %57 %57 %42 %48 %
Raz za týždeň21 %17 %19 %19 %23 %23 %
Menej často10 %9 %12 %11 %15 %12 %
Nevyužívam11 %8 %12 %13 %20 %17 %