Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prvý trend sa ponesie v znamení vyššieho tlaku na rýchle a efektívne riešenie prípadných problémov vznikajúcich pri prevádzke zdieľaných služieb. Druhý trend súvisí s pokračujúcou edukáciou užívateľov ohľadom bezpečného využívania služieb. Taktiež s informovanosťou zástupcov miest ohľadom benefitov prevádzky týchto služieb v uliciach ich miest. V neposlednom rade bude zosiľovať aj tlak zo strany miest a užívateľov, aby sa spoločnosť správala k životnému prostrediu zodpovedne. Tieto tri trendy podľa názoru prepravnej aplikácie Bolt ovplyvnia to, akým smerom sa bude mikromobilita na Slovensku v tomto roku uberať.

Trend 1 – vyšší tlak na rýchle a efektívne riešenia prípadných problémov vznikajúcich pri prevádzke zdieľaných služieb

Bolt si dlhodobo zakladá na tom, že skôr než dôjde k spusteniu niektorej zo služieb v oblasti mikromobility (zdieľané e-bicykle alebo e-kolobežky) v danom meste, zíde sa s jeho zástupcami a svoj plán s nimi prediskutuje. Spojí sa so zástupcami mesta a preberie varianty prevádzky služby tak, aby čo najlepšie vyhovovali predstavám oboch strán. Bez súhlasu zástupcov mesta svoje služby Bolt nikdy nespúšťa. Aj po ich spustení je s predstaviteľmi miest naďalej v kontakte, preto môže rýchlo reagovať na ich prípadné pripomienky. Bolt tiež s magistrátmi miest zdieľa dáta z prevádzky, ktoré sú následne využité napr. pri plánovaní rozvrhnutia nových stojanov na bicykle alebo cyklotrás.

Aby bolo používanie zdieľaných dopravných prostriedkov v mestách ešte bezpečnejšie, bola v minulom roku predstavená v aplikácii Bolt nová bezpečnostná sekcia, ktorá poradí s bezpečným používaním zdieľaných elektrických kolobežiek.

Na konci roka 2020 Bolt ďalej predstavil nový model kolobežky Bolt 4, zostrojený s cieľom zabezpečiť čo najbezpečnejšiu jazdu. To dokáže aj vďaka tomu, že je vybavený senzormi, ktoré detekujú nehody a pády. Tiež dokáže upozorniť na potenciálne rizikový jazdný štýl. V decembri 2020 Bolt uzavrel investičné kolo, počas ktorého získal od investorov takmer 150 mil. eur. Chce ich okrem iného využiť aj ku zvyšovaniu bezpečnosti v oblasti mikromobility. V roku 2021 Bolt tiež plánuje predstavenie nových funkcií s cieľom posilnenia bezpečnosti užívateľov a obyvateľov miest. V pláne je napríklad automatické sledovanie jazdy, ktoré dokáže predvídať a zabraňovať potenciálnym nehodám za pomoci umelej inteligencie.

Trend 2 – pokračujúca edukácia používateľov a zástupcov miest

Aj v roku 2021 bude Bolt pokračovať v edukatívnych aktivitách, ktoré si kladú za cieľ zlepšiť povedomie užívateľov o správnom využívaní prostriedkov zdieľanej prepravy a ich parkovaní v mestách. K dôslednejšej edukácii ohľadom zásad bezpečnej jazdy tiež prispeje nová funkcia kolobežiek, ktorá bola v slovenských mestách predstavená na konci roku 2020. Kolobežky začali k jazdcom rozprávať. Hlasové informácie poskytované kolobežkou majú zabrániť tomu, aby jazdci počas jazdy kontrolovali jej stav na mobile. Namiesto toho sa jazdec potrebnú informáciu dozvie od kolobežky samotnej. Táto funkcia má za úlohu ďalšie zvyšovanie bezpečnosti tejto služby.

Na druhej strane bude Bolt pracovať aj na edukácii zástupcov miest, ktorým bude vysvetľovať benefity prevádzky zdieľaných kolobežiek a bicyklov v uliciach ich miest. Bolt je dlhodobo presvedčený o dôležitosti komunikácie medzi zástupcami spoločnosti a reprezentantmi mestských samospráv. Iba otvorené diskusie sú cestou k spokojnosti všetkých dotknutých subjektov pri prevádzke služieb z oblasti mikromobility.

Trend 3 – vyšší tlak na to, aby sa spoločnosť správala zodpovedne k životnému prostrediu

Ľudia sú čím ďalej tým citlivejší na to, aby firmy, ktorých služby využívajú, dbali o životné prostredie a snažili sa minimalizovať dopad svojho podnikania na prírodu. Z výskumu, ktorý si Bolt nechal na Slovensku spracovať, vyplynulo, že až 96 % respondentov by chcelo, aby spoločnosti, ktorých služieb každodenne využívajú, viac dbali na životné prostredie a viac sa touto problematikou zaoberali.

Bolt na tieto priania zareagoval už v predchádzajúcom roku a v týchto aktivitách má v pláne pokračovať aj nasledujúce roky. Okrem iného predstavil svoj environmentálny program Green Plan, ktorého cieľom je vykompenzovať uhlíkovú stopu z jázd realizovaných v Európe a prispievať k ochrane životného prostredia.

V septembri minulého roka Bolt ďalej predstavil program, ktorý si predsavzal dosiahnuť klimaticky pozitívnej prevádzky zdieľaných kolobežiek do konca roka 2020. Klimaticky pozitívna (uhlíkovo negatívna) znamená, že z atmosféry bude odstránené viac oxidov uhlíka, než koľko ich bolo do nej pri výrobe a prevádzke zdieľaných kolobežiek uvoľnené.

“V Bolte veríme, že všetky vyššie popísané trendy určujú, kam budú služby v oblasti mikromobility v tomto roku smerovať. Naším cieľom je prispieť k ich posilňovaniu a tým aj k vytvoreniu takého mestského prostredia, ktoré bude príjemným miestom pre život miestnych ľudí. Riešenie z oblasti mikromobility ďalej vnímame ako efektívny a bezpečný spôsob prepravy. Ten okrem iného minimalizuje aj riziko prenosu ochorení medzi ľuďmi vďaka sociálnemu dištancu, po ktorom bude dopyt po odznení pandémie ešte viac narastať,” dodáva Martin Zajíc, manažér pre kolobežky a bicykle Bolt.

Značky: