Po sprístupnení čakárne pre všetky vekové skupiny sa na očkovanie prihlásili desiatky tisíc záujemcov starších ako 16 rokov. Otvorením kapacít na očkovanie na najbližšie dni sa vytvorené voľné miesta zaplnili ľuďmi z čakárne a systém obsadzoval voľné pozície podľa veku.

Najprv teda boli voľné termíny na očkovanie látkami Pfizer pridelené zaregistrovaným seniorom a chronickým pacientom s ťažkými a stredne ťažkými diagnózami. Avšak, stalo sa aj to, že termíny dostali ľudia mladší ako 18 rokov. Podľa Ministerstva zdravotníctva sa tak stalo vo vakcinačných centrách po neobsadení všetkých voľných pozícií. Vtedy systém automaticky pridelil zostávajúce voľné termíny záujemcom vo veku 16 a 17 rokov, nakoľko vakcína Pfizer je jedinou vakcínou aktuálne používanou na Slovensku, ktorá môže byť aplikovaná ľuďom mladším ako 18 rokov (klinické štúdie u tejto vakcíny boli realizované na ľuďoch od veku 16 rokov).

Ministerstvo zdravotníctva však prijalo rozhodnutie o preplánovaní časti záujemcov o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov na iný termín a uvoľnené kapacity boli pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, tiež  chronicky chorým pacientov.

To samozrejme spôsobilo komplikácie nielen tínedžerom práve počas tohto víkendu. MZ chce umožniť čo najrýchlejšie očkovanie tých, ktorí sú ochorením COVID-19 ohrození naviac – seniorom a chronickým pacientom. Podľa vyhlásenia MZ všetci záujemcovia o očkovanie, ktorí sa prihlásili cez registračný formulár, že sa k svojej vakcíne určite dostanú.

Aj z dôvodu, že seniori pri prihlasovaní na očkovanie nie sú príliš aktívni, MZ zintenzívňuje komunikačnú kampaň napríklad priamym doručením letákov s informáciami o dôležitosti očkovania poštou poberateľom dôchodkov. Od 1. mája vstupom novej vyhlášky do platnosti budú zároveň očkovaní aj seniori s doprovodom. Aktívnejšiemu očkovaniu seniorov pomôžu aj mobilné očkovacie tímy, ktoré už pracujú v teréne.

 

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.