Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Horná hranica pre získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zmení. 

Strop príjmovej hranice bude od budúceho mesiaca 1 242,8 eura. Oproti súčasnej hranici je to nárast o viac ako 120 eur (presne 123,5 eura).

Horná hranica na získanie hypotéky pre mladých platná v druhom štvrťroku býva spravidla najvyššia v roku. Výška hornej hranice je totiž 1,3 násobkom priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú zverejňuje štatistický úrad a práve od apríla do júna zvykne bývať najvyššia.  Štatistiky totiž navyšujú možné koncoročné odmeny či 13.platy a to vplýva následne aj na hornú hranicu hypotéky pre mladých, keďže priemerná mzda v druhom štvrťroku sa počíta z posledného kvartálu prechádzajúceho roka.

Pri dvojiciach je hranica sumy dvojnásobná. Od apríla to bude teda 2 485,6 eura, pričom jeden z dvojice môže zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca. Podstatné je, aby neprekročili spoločný strop príjmu.

 Základné informácie o hypotéke pre mladých

Hypotéku pre mladých si môžu zobrať ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, rozhodujúci je vek ku dňu podania žiadosti.  Príspevok sa poskytuje na prvých 5 rokov splácania, najviac zo sumy 50 000 €. Úroková sadzba sa znižuje o 3 %, pričom 2% dotuje štát a 1% banka. Do posudzovania nároku na štátny príspevok sa nezapočítavajú  diéty, výživné alebo štipendium doktoranda.

Značky: