Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostami dotknutých mestských častí, spoločnosťou HB Reavis, konzorciom D4R7 a ďalšími partnermi predstavil dopravné obmedzenia, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019 v spojitosti s výstavbou diaľničného obchvatu D4R7 a s projektom rekonštrukcie ulice Mlynské nivy. Hlavné mesto v tejto súvislosti prijalo niekoľko opatrení, hlavným je vytvorenie bus pruhov na Gagarinovej ulici, ktorá bude jednou z najvyťaženejších komunikácií.

V Bratislave sa od 15. februára 2019 spúšťajú dva dôležité dopravné projekty. Prvým je výstavba diaľničného obchvatu D4R7 a druhým je rekonštrukcia ulice Mlynské nivy. Oba projekty začínajú v ten istý deň.

Od 15. februára bude na pol roka kompletne uzavretá ulica Mlynské nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu, čo bude mať veľmi negatívny dopad na dopravu v celej východnej časti Bratislavy. Najväčší nápor na dopravu a nárast dopravy sa predpokladá na Gagarinovej ulici a na Landererovej ulici, ktoré sú zároveň aj obchádzkovými trasami.

Najefektívnejším riešením počas dopravných obmedzení, ktoré prepraví najväčší počet ľudí včas, je MHD. „Preto sme sa rozhodli a na tomto riešení sme našli širokú zhodu aj s dopravnými odborníkmi a s predstaviteľmi samospráv mestských častí, že na Gagarinovej ulici zriadime dva bus pruhy. Jeden v smere do mesta vznikne pridaním tretieho pruhu – bus pruhu k dvom existujúcim pruhom a druhý smerom von z mesta vznikne tak, že jeden z dvoch existujúcich pruhov vyhradíme len pre verejnú dopravu – pre MHD a autobusy prímestskej dopravy. Osobná doprava tak pôjde jedným smerom,“ dodal primátor.

Riešenie vyplynulo najmä zo zberu dát, že na najkritickejšej Gagarinovej ulici môže prejsť v špičke jedným pruhom autami za hodinu cca 900 ľudí. Súčasná kapacita verejnej dopravy však dokáže v tom istom čase prepraviť jedným pruhom 4 700 ľudí (dnes prepravuje cca 3 000). Modelová dopravná situácia poukázala na to, že pokiaľ dnes trvá prejazd Gagarinovou ulicou v špičke cca 30 min, MHD by po  Gagarinovej mala aj v špičke prejsť za 6 minút. Pokiaľ cesta z Vrakune po Mlynské nivy trvá aj hodinu, po novom verejná doprava  zo zastávky Cintorín Vrakuňa po Mlynské nivy potrvá 14 minút.

Prijatým opatrením v oblasti Mlynských nív je samostatná obchádzková trasa pre MHD, ktorá pôjde po Páričkovej ulici a ostatná osobná doprava smerom do Starého Mesta pôjde po Landererovej ulici. Toto riešenie bolo možné aj vďaka tomu, že developer HB Reavis dal k dispozícii rezidentom vo večerných a nočných hodinách a počas víkendu parkovacie miesta v jeho podzemných garážach približne v rovnakom počte, aký bolo potrebné kvôli zdvojsmerneniu Páričkovej zrušiť.

„Riešenie, ktoré som odprezentoval, je pomerne radikálne a jeho úspech alebo neúspech záleží na tom, ako sa k tomu postavíme. Ak necháme autá doma a využijeme MHD, ktorá bude omnoho rýchlejšia, spoločne tieto najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii Bratislavy zmiernime a spoločne zvládneme.  Už v najbližších dňoch zverejníme video spot, webstránku, plagáty aj letáky a budeme o tom intenzívne informovať nielen Bratislavčanov, ale aj ľudí žijúcich v okolitých obciach, ktorých sa táto sťažená dopravná situácia bude taktiež dotýkať. Verím, že to spoločne zvládneme,“ povedal na záver primátor.

K téme sa vyjadrila aj vicežupanka Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová, ktorá vyzdvihla dôležitosť najmä prímestskej dopravy: „Bratislavská župa sa v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravila na túto situáciu v dostatočnom predstihu. V apríli 2018 vstúpil do integrovaného dopravného systému aj súkromný dopravca Regiojet, ktorý každú polhodinu spája bratislavskú hlavnú stanicu so smerom Šamorín, od augusta minulého roka sme navýšili autobusovú dopravu v juhovýchodnom smere z Bratislavy o 30% denne, teda približne o 25 autobusov, medzi Bratislavou a Sencom sme navýšili počet vlakových spojov o 56 a to všetko na jeden cestovný lístok.“

 Čo sa ešte urobí preto, aby cestovanie s MHD bolo v tomto čase pohodlnejšie a rýchlejšie?

  • Voľná kapacita MHD v špičke je 1 700 cestujúcich za hodinu, v prípade potreby sa dá prepravná kapacita navýšením počtu autobusov a trolejbusov zvýšiť o ďalších 1 000 za hodinu.
  • Zabezpečí sa priorita nielen pre MHD, ale aj pre autobusy Slovak Lines prímestskej dopravy.
  • Pripravuje sa zväčšenie kapacity záchytného parkoviska pri cintoríne Vrakuňa o 100 miest a sprístupnenie nevyužívaného pozemku na Baltskej ulici vo Vrakuni, ktorý je v dlhodobom prenájme (spolu by tieto dve parkoviská mali mať kapacitu cca 550 áut). Obidve parkoviská sú v bezprostrednej blízkosti zastávok MHD a nemal by teda byť problém odstaviť auto, prestúpiť do MHD a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým sa dostať do mesta. S majiteľmi vhodných pozemkov sa rokuje o možnosti ďalších záchytných parkovísk v Podunajských Biskupiciach a v Ružinove.
  • Vo Vrakuni na križovatke ulíc Uzbecká/Vrakunská, kde mali vozidlá MHD najväčšie zdržania vzniknú inteligentné semafory, ktoré budú linky MHD púšťať smerom do mesta prednostne. Aj na ďalších križovatkách v tejto lokalite robíme krátke bus pruhy, ktoré pomôžu MHD zaradiť sa dopredu, ale neuberú pritom kapacitu autám.
  • Spolu so župou sa bude robiť kampaň priamo v obciach v okolí Bratislavy a informovať ľudí, prečo by mali v tomto čase využívať na cestu do Bratislavy hlavne verejnú dopravu.

Ako dlho to potrvá?

Uzávera ulice Mlynské Nivy bude na obdobie jedného roka. Prvého pol roka je v pláne úplná uzávera ulice, druhý polrok bude táto ulica sprejazdnená pre MHD. Stavby v oblasti Prístavného mosta potrvajú dva roky, pričom stavebné práce budú rozdelené do 6 etáp a každá ďalšia už bude pre dopravu využívať aj stavby postavené v predchádzajúcej etape, takže dopad na dopravu pri ďalších uzáverách by sa mal postupne znižovať.

Benefity, ktoré prinesie diaľničný obchvat a nový bulvár Mlynské nivy 

  • Vonkajší obchvat Bratislavy odľahčí dopravu na vnútornom obchvate mesta (tranzit pôjde po vonkajšom okruhu) a mali by sa teda zmierniť každodenné ranné a popoludňajšie zápchy v smere z a do Trnavy.
  • Vybudovaním R7, ktorá sa napojí fakticky na Bajkalskú, sa odľahčí tranzitná doprava cez Vrakuňu, Podunajské Biskupice a ďalšie priľahlé obce a znížia sa tak celodenné zápchy na Gagarinovej a Slovnaftskej ulici. Spojenie Vrakune a Podunajských Biskupíc s mestom získa výrazne novú kvalitu.
  • Okružná križovatka pod Prístavným mostom, ktorá je najviac nehodovým úsekom v Bratislave, bude kompletne mimoúrovňová a bezkolízna, čim sa eliminuje  riziko dopravných nehôd.
  • Bratislava získa do užívania novú autobusovú stanicu a nový mestský bulvár, ktorý zmení dnes len tranzitný charakter Mlynských nív.

Hlavné mesto Bratislava aj ostatní zainteresovaní si uvedomujú, že úspech alebo neúspech prijatých riešení záleží aj od toho, ako naň zareagujú Bratislavčania. Či využijú ponúknutú príležitosť dostať sa do mesta výrazne rýchlejšie (dokonca aj oproti súčasnému stavu) a prestúpia vo väčšom počte z áut do MHD. Bude to výhodnejšie aj pre nich samých, lebo rýchlejšie prídu z domu do mesta a rýchlejšie sa aj vrátia k rodinám. Bude to lepšie pre tých, ktorí autom prísť do mesta jednoducho musia, lebo sa im skráti čas strávený v zápchach. A bude to výhodné aj pre všetkých ostatných, lebo budú zažívať menej stresu pri cestovaní po Bratislave – v aute, v MHD, na bicykli aj peši. Primátor Bratislavy Matúš Vallo prosí, a bude prosiť, o trpezlivosť a o súčinnosť a verí, že aj v takejto kritickej a vynútenej situácii dokáže mesto spoločne s Bratislavčanmi snáď najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii Bratislavy zmierniť a dokážeme ich zvládnuť.

V tejto súvislosti upozorňujeme na aplikáciu IDS BK, ktorá zahŕňa integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja. Pomocou nej si cez internet kúpite jediný cestovný lístok na MHD v Bratislave ale aj na prímestské spoje – autobusy a vlaky. Pozrite si naše predstavenie tejto aplikácie vo video podobe.

Značky: