Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mimovládne organizácie Aliancia Fair-play a Slovensko.Digital upozorňujú, že okolo školského internetu v projekte EDUNET naďalej pretrvávajú viaceré nezodpovedané otázky – napriek vyhláseniam ministerstva školstva, že zmluvu z víťazom tendra môže podpísať.

Verejného obstarávania na túto zákazku s predpokladanou hodnotou 67 miliónov eur bez DPH sa zúčastnili 4 firmy. Mimovládky však upozorňujú, že na telekomunikačnom trhu pôsobia stovky relevantných dodávateľov. “Viacerí z nich už dnes poskytujú školám internetové pripojenie za výhodnejších podmienok než s akými počítalo zadanie na EDUNET. Podľa nás sa súťaž dala nastaviť tak, aby bola atraktívna aj pre lokálnych dodávateľov internetu a štát by tak mohol ušetriť. Ministerstvo však túto možnosť pri príprave súťaže ani neanalyzovalo” uviedol Ján Hargaš zo Slovensko.Digital. Odborníci v minulosti poskytli Ministerstvu viacero príkladov zo zahraničia, ako by sa v takýchto prípadoch malo postupovať, aby sa súťaž otvorila čo najväčšiemu počtu uchádzačov.

Nákup posledné mesiace kontroloval Úrad pre verejné obstarávanie. Podľa jeho informácií kontrola ešte nie je ukončená. Má byť vo fáze, kedy ministerstvo dostalo jej výsledky na nahliadnutie a prípadné námietky. “V praxi to znamená, že protokol z kontroly ešte nie je konečný a tým pádom verejný. Nevieme tak v tejto fáze overiť, či rezort výsledky kontroly interpretuje korektne. ” uviedol Pavol Lacko z Aliancie Fair-play.

Mimovládky tiež upozorňujú na to, že podľa vyhlásenia Ministerstva školstva mal ÚVO potvrdiť “efektivitu jedného spoločného poskytovateľa služby“ – t.j. centrálneho dodávateľa. „Bude nás zaujímať, z akého porovnania a z akých tvrdých dát ÚVO vychádzal. Keď sme sa na analýzu výhodnosti zvoleného centrálneho nákupu pýtali v novembri 2016 ministerstva, tvrdilo, že pred začatím obstarávania žiadnu takúto analýzu nerobilo”, doplnil Pavol Lacko. Ak ÚVO výhodnosť centrálneho nákupu skutočne analyticky porovnával a skúmal, podľa Lacka to znamená, že to malo pred začatím súťaže robiť aj ministerstvo.

Mimovládne organizácie sa dlhodobo snažia o odborný dialóg s Ministerstvom. Úvodné stretnutie, na ktorom sa viacero výhrad mimovládok potvrdilo, sa konalo v novembri 2016. Ministerstvo však napriek prísľubom ďalších rokovaní prestalo reagovať. “Budeme apelovať na ministra Plavčana, aby umožnil sľúbenú diskusiu k projektu. V časoch, keď školstvo trpí nedostatkom zdrojov, si nemôžeme dovoliť míňať peniaze na zle pripravené projekty” uzavrel Ján Hargaš.

Aliancia Fair-play aj Slovensko.Digital ešte upozorňujú na to, že naďalej prebieha kontrola ÚVO týkajúca sa predĺženia súčasnej zmluvy na internet pre školy – Infovek 2. Ministerstvo ju predĺžilo bez riadnej súťaže, čím podľa odborníkov mohlo porušiť zákon.