Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Manpower Slovensko zverejnila výsledky prieskumu Manpower Index trhu práce na tretí štvrťrok 2015.

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na tretí štvrťrok 2015 slušné náborové plány. 17 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 5 % predpovedá ich zníženie a 76 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Hodnota Čistého indexu trhu práce pre Slovenskú republiku je teda +12 %. Je to najsilnejší Čistý index trhu práce od začiatku vykonávania prieskumu v 4Q 2011. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové vyhliadky zlepšili o 4 percentné body a v medziročnom porovnaní o 7 percentných bodov.

Na trhu práce vidíme skutočnú eufóriu a výnimočné zotavenie, ktoré môže pripomínať situáciu pred finančnou krízou v rokoch 2006 – 2008. Trh práce sa za posledné mesiace výrazne zmenil v prospech uchádzačov o zamestnanie. Dopyt výrazne prevyšuje ponuku a vo veľkých mestách a priemyselných areáloch firmy hlásia kritický nedostatok pracovníkov. Hlavnou hnacou silou tohto zotavenia je odvetvie automobilového priemyslu, ktoré poskytuje pracovné pozície vo vlastných závodoch alebo u jeho subdodávateľov. Vidíme i obrovské náborové úsilie v logistike a call centrách po celej Slovenskej republike. Nedostatočná ponuka talentov núti zamestnávateľov skúšať a využívať nové HR stratégie. Upravujú systém odmien a benefitov, reorganizujú výrobu, častejšie využívajú prácu na čiastočný úväzok a robia nábor vo vzdialených regiónoch, dokonca v zahraničí. Na druhej strane je v niektorých regiónoch stále vysoká nezamestnanosť. Prekonanie tejto nerovnováhy bude veľkou výzvou pre štát a jednotlivcov,” hovorí Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v deviatich z 10 odvetví očakávajú v treťom štvrťroku pozitívne náborové prostredie. Najsilnejšie náborové plány hlásia zamestnávatelia v odvetví Spracovateľský priemysel (+25 %). Čistý index trhu práce v hodnote +15 % odráža stabilný dopyt v Stavebníctve a Veľkoobchod a maloobchod očakáva Index +12 %. Stagnujúce náborové prostredie s Indexom 0 % očakávajú zamestnávatelia v Ubytovaní a stravovaní. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v ôsmich z desiatich odvetví hlásia zlepšenie náborového prostredia. Výrazný nárast o 12 percentných bodov očakáva Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody. Pokles o 7 percentných bodov však hlásia zamestnávatelia v odvetviach Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov a Ubytovanie a stravovanie.

V medziročnom porovnaní Index zosilnel vo všetkých desiatich odvetviach, predovšetkým o 12 percentných bodov v odvetví Spracovateľský priemysel.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch predpovedajú na nasledujúci štvrťrok pozitívne náborové prostredie. Najoptimistickejšie náborové plány má Západné Slovensko (+16 %). Zamestnávatelia na Východnom Slovensku hlásia náborové plány s Indexom v hodnote +12 % a Index v Bratislave dosahuje hodnotu +11 %. I zamestnávatelia na Strednom Slovensku predpovedajú rast náborových aktivít (+5 %). Oproti minulému štvrťroku

sa náborové plány zlepšili v troch zo štyroch regiónov, predovšetkým na Západnom Slovensku (o 9 percentných bodov). Index na Strednom Slovensku však poklesol o 2 percentné body. V medziročnom porovnaní Index zosilnel vo všetkých štyroch regiónoch, najmä na Západnom Slovensku (o 13 percentných bodov).

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Najaktívnejšie náborové prostredie sa opäť očakáva vo veľkých podnikoch s viac než 250 zamestnancami (+28 %). Zamestnávatelia v stredne veľkých podnikoch s 50 – 249 zamestnancami očakávajú stabilný nárast počtu pracovných síl (+12 %). Malé podniky s 10 – 49 zamestnancami hlásia Index v hodnote +9 % a opatrné náborové aktivity predpovedajú mikropodniky s menej než 10 zamestnancami (+3%). Oproti minulému štvrťroku sa náborové plány zlepšili o 8 percentných bodov v malých podnikoch, no poklesli o 2 percentné body v stredných podnikoch. V medziročnom porovnaní hlásia najvýznamnejšie zlepšenie Indexu veľké podniky (o 16 percentných bodov) a Index v mikropodnikoch je nezmenený.

Globálny pohľad

V 40 zo 42 skúmaných krajín a oblastí sa uchádzači o zamestnanie stretnú s rôznou mierou pozitívnych náborových aktivít. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány zosilneli v 11 krajinách, no poklesli v 22. V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zlepšilo v 15 krajinách a oblastiach a zoslablo v 23. Najoptimistickejšie náborové plány hlásia zamestnávatelia na Taiwane, v Indii, Japonsku, Hongkongu a Spojených štátoch. Najslabšie a jediné negatívne hodnoty Indexu hlási Taliansko a Brazília.

Ďalšie výsledky prieskumu Manpower Index trhu práce budú zverejnené 9. septembra 2015.

ManpowerGroup vytvorila i nástroj Manpower Employment Outlook Survey Explorer, nový interaktívny spôsob prezerania a porovnanie zistených údajov. Tento nástroj nájdete na tejto adrese.

Manpower_Infografika_nowat

 

Značky: