Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Umelá inteligencia rozširuje schopnosti chatbotov, ktoré potom dokážu zvyšovať produktivitu zamestnancov a zlepšovať zákaznícku skúsenosť.

Spoločnosť Oracle na konferencii Oracle OpenWorld oznámila dostupnosť riešenia Oracle Digital Assistant. Nasadením tohto riešenia dokážu podniky významne zvýšiť svoju produktivitu. Zamestnanci tak získajú jediného komplexného digitálneho asistenta, ktorého je možné vyškoliť, aby podporoval viacero aplikácií, či už ide o HR (ľudské zdroje), ERP (plánovanie podnikových zdrojov), CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi), alebo CX (zákaznícka skúsenosť). Vďaka využitiu umelej inteligencie asistent získava znalosti špecifické pre dané domény, chápe kontext aj zámery používateľov. Dokáže identifikovať vzory správania používateľov, učí sa z nich a potom za zamestnancov automaticky a proaktívne vykonáva rutinné úlohy, napr. schvaľovanie výdavkov alebo plánovanie schôdzí.

Riešenie Oracle Digital Assistant je založené na platforme Oracle Cloud Infrastructure a svojimi funkciami výrazne prevyšuje dnešné štandardné chatboty, ktoré sú schopné poskytovať iba jednoduchú, jednoúčelovú a lineárnu odozvu. Oracle využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na spracovanie prirodzeného jazyka (NLP), porozumenie prirodzenému jazyku (NLU), vďaka čomu sa Oracle Digital Assistant dokáže plne integrovať do podnikových aplikácií. Jeho fungovanie približuje nasledujúca ukážka.

„Ide o ďalší významný krok v evolúcii chatbotov. Podniky majú teraz konečne k dispozícii naozaj inteligentné digitálne asistenty,“ uviedol Suhas Uliyar, viceprezident spoločnosti Oracle pre umelú inteligenciu, chatboty, mobilné technológie a manažment produktov. „Oracle Digital Assistant dokáže transformovať organizácie, ponúka našim zákazníkom vyššiu produktivitu a obohatenú používateľskú skúsenosť.“

Používatelia môžu s digitálnym asistentom Oracle komunikovať hlasom, ide však o riešenie nezávislé od platformy, ktoré môže rovnako dobre podporovať obľúbené platformy na zasielanie správ (messaging), ako je Slack, Facebook Messenger, WeChat a Alexa. Zabudované analytické nástroje umožňujú podnikom monitorovať využitie asistenta, správanie používateľov a výkonnosť aplikácií, vďaka čomu je možné neustále vykonávať ďalšie analýzy a fungovanie asistenta vylepšovať.

Niekoľko štúdií nezávislých analytikov z odboru pozitívne hodnotí vývojové platformy spoločnosti Oracle. Napr. podľa štúdie spoločnosti Ovum (Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform, 2018-19) má Oracle dobrú pozíciu na trhu vývojových platforiem pre mobilné aplikácie. Chatboty sa tu totiž stávajú pri interakcii so zákazníkmi prakticky normou a spoločnosť Oracle so svojou platformou podporovanou umelou inteligenciou môže ponuku chatbotov cieliť tak na trh veľkých podnikov, ako aj stredných a malých firiem (SMB). Výhodou ponuky Oracle je, že sa hladko integruje s rozšírenými službami rozpoznávania hlasu, ako je Apple Siri a Google Voice. Podľa štúdie Ovum má Oracle veľké skúsenosti v oblasti vnútropodnikových systémov (back office), takže jej platformy dokážu jednoducho integrovať informácie medzi podnikovými informačnými systémami a mobilnými aplikáciami.

Chatbot pomenovaný MatchBot, implementovaný v rámci cloudovej platformy Oracle, bol už nasadený napr. organizátormi profesionálneho tenisového turnaja Mutua Madrid Open. MatchBot dokáže vďaka umelej inteligencii viesť v prirodzenom jazyku bežnú konverzáciu s fanúšikmi, poskytovať im informácie o hráčoch, výsledkoch, ale takisto o zľavách, predaji vstupeniek alebo parkovaní. „Od počiatku sme chceli prezentovať Mutua Madrid Open ako turnaj 21. storočia,“ uviedol Gerard Tsobanian, výkonný riaditeľ a prezident Mutua Madrid Open. „MatchBot nám umožňuje prekonávať konkurenciu z hľadiska technológií a inovácií a poskytovať návštevníkom výbornú zákaznícku skúsenosť – potrebné informácie môžu získať rýchlo, jednoducho a pohodlne.“

Značky: