Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Oracle inovovala svoju ponuku riešenia IaaS (Infrastructure-as-a-Service, infraštruktúra ako služba).

Oracle na konferencii Oracle OpenWorld 2016 predstavuje nové servery, ktoré sú 11,5-krát rýchlejšie a o 20 % lacnejšie než najlepšia ponuka konkurencie. Oracle v rámci IaaS poskytuje zákazníkom priamo fyzický hardvér („bare metal“), ktorý je k dispozícii v režime multi-tenant aj single-tenant, t. j. buď zdieľaný, alebo vyhradený pre konkrétneho zákazníka. V rámci ponuky Oracle Cloud Platform sú najnovšie k dispozícii služby Oracle Bare Metal Cloud Services, Oracle Ravello Cloud Service a Oracle Container Cloud Service, pričom vylepšených bolo aj mnoho služieb už ponúkaných.

Aj keď obchodné prínosy verejného cloudu sú zrejmé, mnohé organizácie dosiaľ narážali na problémy, ktoré im znemožňovali jednoducho preniesť do cloudu svoje úlohy; tieto prekážky sa mohli týkať napr. výkonu, správy alebo zabezpečenia a spoľahlivosti. Nové portfólio IaaS služieb spoločnosti Oracle pomáha organizáciám prekonať tieto prekážky a využívať výhody cloudu, pričom cloudové prostredie si zachováva vlastnosti podnikových dátových centier.

Ponuka Oracle Bare Metal Cloud Services predstavuje vysokoškálovateľný verejný cloud – fyzické servery v plne virtualizovanom prostredí. Zákazníci majú k dispozícii napr. databázu ako službu (DbaaS), sieťové úložné prostredie a prístup cez VPN (virtuálna privátna sieť). Služba  Oracle Bare Metal Cloud Services navyše poskytuje softvérovo definovanú virtuálnu cloudovú sieť (Virtual Cloud Network, VCN), vysokovýkonné, zabezpečené a súkromné prostredie, ktoré je možné pružné použiť ako rozšírenie vlastnej podnikovej siete (on-premise). Priepustnosť siete je v rámci Oracle Bare Metal Cloud Services maximalizovaná vďaka priamemu spojeniu medzi výpočtovými a úložnými uzlami.

Spoľahlivosť nasadenia Oracle Bare Metal Cloud Services a odolnosť infraštruktúry proti zlyhaniu zaisťujú tri od seba celkom nezávislé domény. Službu je možné jednoducho integrovať s ďalšou ponukou v rámci Oracle Cloud Platform a je určená na prevádzku kritických podnikových aplikácií.

Ponuka Oracle Bare Metal Services zahŕňa servery s extrémne vysokou výpočtovou hustotou, ktoré majú v odbore najlepšie aj ďalšie parametre, ako je IOPS (počet vstupných/výstupných operácií) alebo priepustnosť. Riešenie spoločnosti Oracle tu konkurenciu prekonáva až desaťkrát a pritom je oproti nej lacnejšie. Tým, že sa softvér spúšťa priamo na hardvéri, sa takisto znižuje množstvo bodov/úrovní, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

Ďalšie nové služby IaaS spoločnosti Oracle:

Oracle Ravello Cloud Service – prvá cloudová služba, ktorá umožňuje previesť podnikové úlohy realizované v prostredí VMware a KVM (Kernel-based Virtual Machine) a spustiť ich v rámci verejného cloudu bez nutnosti akýchkoľvek zmien. Prostredie VMware je možné prevádzkovať natívne v cloude, bez potreby konverzie virtuálnych strojov, rekonfigurácie aplikácií alebo zmien na úrovni siete.

Oracle Container Cloud Service – služba umožňuje organizáciám nasadiť jediným kliknutím zásobník aplikácií kompatibilný s kontajnerovým prostredím Docker. Poskytuje integráciu registrov, orchestráciu aplikácií aj ich plánovanie a škálovanie služieb.

Oracle FastConnect – služba, ktorá je k dispozícii vo verziách Standard a Partner, poskytuje zákazníkom spoľahlivé a zabezpečené pripojenie k ich databázam v cloude.

„Organizácie potrebujú, aby prechod do cloudu prebehol hladko, a to aj v prípade migrácie veľkých a zložitých IT infraštruktúr. Navyše takisto vyžadujú, aby v cloude bola zachovaná existujúca úroveň zabezpečenia aj možnosti správy,“ uvádza Thomas Kurian, prezident pre vývoj produktov spoločnosti Oracle. „Najnovšia ponuka v rámci Oracle Cloud Platform umožňuje organizáciám ľahko prepojiť ich existujúce zdroje a platformu Oracle Cloud pomocou virtuálnej cloudovej siete (VNC) a vybrať si medzi mnohými typmi služieb a prevádzkových modelov, či už ide o fyzické servery, virtuálne stroje alebo integrované systémy. Prostredie cloudu sa tak správa úplne rovnako, ako keby bolo súčasťou podnikového dátového centra.“

Značky: