Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové procesory SPARC S7 sú k dispozícii v rámci serverov, integrovaných systémov aj cloudových služieb; obsahujú mnoho softvérových funkcií integrovaných priamo do hardvéru, či už ide o bezpečnosť alebo akceleráciu pre šifrovanie a analytické úlohy.

Spoločnosť Oracle uvádza nové produkty a riešenia na platforme SPARC, ktoré sú založené na nových mikroprocesoroch SPARC S7. K hlavným vlastnostiam týchto riešení patrí pokročilé zabezpečenie, efektivita prevádzky a možnosť jednoduchého nasadenia v rámci cloudu. Procesory SPARC S7 sú už použité v rámci nových cloudových služieb, serverov aj integrovaných (engineered) systémov Oracle.

Ekonomické prínosy verejného cloudu sú evidentné, mnoho organizácií sa však zdráha presúvať do cloudu svoje podnikové úlohy kvôli obavám zo zabezpečenia, výkonu alebo kvôli obmedzeným možnostiam správy a riadenia týchto systémov. Novouvedená platforma SPARC je preto navrhnutá tak, aby sa dala efektívne škálovať a umožnila podnikom presunúť do cloudu aj tie najkritickejšie procesy. Spoločnosť Oracle sa tak snaží odstrániť prekážky, ktoré dosiaľ brzdili nasadzovanie cloudových riešení v podnikovej sfére.

Aktuálne inovácie v rámci platformy SPARC sú založené na novom procesore SPARC S7. Tento mikroprocesor ponúka mnoho unikátnych parametrov: taktovaciu frekvenciu 4,27 GHz, 8 jadier a 64 vlákien, navyše priamo do hardvéru je vstavaných aj mnoho softvérových funkcií, napríklad ochrana pamäte (Silicon Secured Memory) alebo akcelerátory na analýzu dát (Data Analytics Accelerator). Vďaka tomu ponúka platforma SPARC na súčasnom trhu najväčšiu efektivitu výpočtového výkonu na jadro a umožňuje organizáciám prevádzkovať aplikácie všetkých veľkostí veľmi lacno – výpočtový výkon je tu dostupný ako komodita. V rámci nových služieb a riešení SPARC je možné prevádzkovať všetky podnikové aplikácie, a to vrátane vlastných riešení zákazníkov. Aplikácie nie je potrebné nijako upravovať, platforma SPARC pritom prináša výrazné prínosy z hľadiska zabezpečenia, spoľahlivosti, efektivity aj jednoduchosti prevádzky.

„Stále sa nachádzame iba v ranej fáze prijatia cloudu, ale organizácie sem budú čím ďalej, tým viac presúvať aj svoje kritické úlohy,” uviedol John Fowler, výkonný viceprezident divízie Systems spoločnosti Oracle. „Platforma Oracle SPARC poskytovaná formou služieb Oracle Cloud je od základu navrhnutá tak, aby naši zákazníci mohli už teraz využívať výhody cloud computingu, a vďaka tomu dokázali znížiť svoje náklady, zrýchliť inovácie a zaistiť si ďalší rast. Ponúkame služby, ktoré sú určené pre podnikový sektor a spĺňajú požiadavky tejto skupiny zákazníkov.“

Hlavné inovácie platformy SPARC:

 • Efektívne zabezpečenie: Nová platforma SPARC je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky na zabezpečenie a zhodu s predpismi. Funkcia na ochranu pamäte (Silicon Secured Memory) chráni fungovanie procesora pred útokmi malvéru aj programátorskými chybami. Podpora pre šifrovanie, práca so šifrovacími kľúčmi aj funkciami hash umožňuje plné šifrovanie dát v cloude, pričom výkon systému sa tým spomalí o menej než 2 %. Bezpečnosť je posilnená aj vďaka podpore zabezpečeného bootovania, ochrane obsahu, ktorá bráni neautorizovaným zmenám systému, ďalej bolo vylepšené aj zabezpečenie aktualizácií. Platforma SPARC je bezpečná takisto vďaka tomu, že zahŕňa celý reťazec hardvéru a softvéru, keď nie je potrebné spoliehať sa na neoverené produkty tretích strán.
 • Efektívna prevádzka: Otvorené rozhrania (API) a integrované funkcie Data Analytics Accelerator umožňujú zákazníkom až 10-krát výkonnejšie vykonávanie analytických úloh. Nová platforma SPARC tak podnikom znižuje náklady na výpočtový výkon, umožňuje im vykonávať úlohy s nižšou latenciou, zefektívňuje prevádzku aplikácií v cloude aj spracovanie veľkých objemov dát (big data). V porovnaní so servermi na platforme x86 ponúkajú plne integrované servery s procesormi S7-2 a S7-2L až o 100 % vyšší výkon na jadro, 1,7-krát je vyšší výkon aplikácií na platforme Java, 1,6-krát je na jadro vyšší výkon databázových OLTP (on-line) transakcií. Pri náročných analytických a cloudových aplikáciách ponúkajú nové procesory až 2- až 3-krát väčšiu dátovú priepustnosť (I/O).
 • Maximálna jednoduchosť: Integrovaný systém Oracle MiniCluster S7-2 dramaticky zjednodušuje 4 hlavné problémy, s ktorými sa v súčasnosti borí infraštruktúra podnikového IT. Ponúka zabezpečenie a zhodu s predpismi (1), vysokú dostupnosť (2), jednoduchú správu a režim aktualizácií (3) a možnosť ladenia výkonu (4). Zákazníci nemusia riešiť úroveň klasického operačného systému, skracuje sa aj čas potrebný na správu databáz. Integrované systémy spoločnosti Oracle ponúkajú napr. nasledujúce výhody:
  • Systémy sú zabezpečené už vo východiskovom nastavení
  • Kontrola zhody s predpismi a získavanie dát potrebných na audit sa vykonáva automaticky, bezpečnosť je teda zaistená aj v priebehu prevádzky systému
  • Integrácia softvéru a hardvéru zaisťuje vysokú dostupnosť systémov, znižuje chybovosť aj nároky na údržbu
  • Platforma umožňuje neustále a súčasne ľahko nasadzovať aktualizácie, čo zaisťuje jej bezpečnosť aj spoľahlivosť
  • Automatické ladenie výkonu umožňuje zrýchľovať prevádzku databáz aj iných podnikových aplikácií.

Nové cloudové služby a systémy založené na procesoroch SPARC S7 poskytujú výpočtový výkon v podobe komodity podobne ako platforma x86, pritom však ponúkajú aj ďalšie hardvérovo vstavané funkcie (Software in Silicon) na zvýšenie bezpečnosti a výkonnosti analytických úloh. Konkrétne spoločnosť Oracle na základe nových procesorov uvádza na trh služby Oracle Cloud Compute, integrované systémy Oracle MiniCluster S7-2 a servery Oracle SPARC S7. Nové produkty je možné jednoducho integrovať do existujúcej infraštruktúry, podporujú virtualizáciu aj nasadenie v rámci cloudu.

Súčasťou platformy SPARC je nová služba Oracle SPARC Cloud, t. j. jednoducho použiteľná, efektívna, zabezpečená a spoľahlivá cloudová platforma pre podnikových používateľov. Zákazníci si v rámci tohto prostredia môžu efektívne vytvárať a nasadzovať vlastné aplikácie alebo rozširovať aplikácie z portfólia Oracle Cloud Applications.

Integrovaný systém Oracle MiniCluster S7-2 sprístupňuje spoľahlivosť a výkon integrovaných systémov Oracle aj pre organizácie strednej veľkosti. Na úrovni databáz aj aplikácií je MiniCluster S7-2 plne kompatibilný so systémom Oracle SuperCluster M7, čo organizáciám umožňuje nasadiť príslušné riešenie ako komoditu – s podstatne menšími nákladmi. Nové integrované systémy spoločnosti Oracle podporujú využívanie aplikácie rôznymi používateľmi (multi-tenant), konsolidáciu databáz, vzdialený prístup aj nasadenie v rámci viacerých pobočiek jednej firmy. Rovnako tak tieto systémy ponúkajú aj oddelené prostredie pre vývoj a testovanie nových aplikácií.

Spoločnosť Oracle takisto uvádza nové servery radu SPARC. Tieto systémy rozširujú existujúce portfólio produktov M7/T7 o riešenia, ktoré sú škálovateľnejšie a umožňujú cenovo efektívnu prevádzku v cloude. Nové dvojpäticové servery SPARC S7 sú k dispozícii v mnohých konfiguráciách. Tieto konfigurácie optimalizujú výpočtový výkon, náklady na úložisko alebo rýchlosť vstupu/výstupu, navyše je na úrovni procesora integrovaný softvér, ktorý systém chráni pred malvérom, podporuje šifrovanie prakticky bez straty výkonu a zrýchľuje aj analytické úlohy.

Značky: