Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Oracle predstavila projekt Visual Code, čo je vývojová platforma fungujúca vo vizuálnom režime.

Slúži na vytváranie nových aplikácií aj rozširovanie tých existujúcich vrátane uvedenia týchto aplikácií do produkčného prostredia. Aplikácie je možné takisto ďalej zdieľať, znovu používať (vrátane ich častí), publikovať aj predávať.

Organizácie v súčasnosti potrebujú prehodnotiť svoj prístup k vývoji aplikácií. Podnikanie funguje v reálnom čase a zmeny je potrebné vykonávať veľmi rýchlo. Oddelenia IT bývajú však preťažené, čo znamená, že podniky veľakrát nie sú schopné plne využiť ponúkajúce sa príležitosti. Možnou reakciou na túto situáciu je „demokratizovať“ vývoj aplikácií, teda umožniť ich tvorbu a úpravy aj ďalším ľuďom než len IT profesionálom. Spoločnosť Oracle s týmto cieľom na konferencii Oracle OpenWorld 2016 uviedla projekt Visual Code.

Profesionálni vývojári dnes neustále riešia problémy s používateľským rozhraním. Na prístup k dátam a prácu s aplikáciami sa používa stále viac platforiem a zariadení, pričom používatelia očakávajú, že aplikácie sa automaticky prispôsobia konkrétnemu zariadeniu (je tzv. responzívne). Aj vizuálne vývojové nástroje, ktoré používajú metódy preťahovania objektov myšou (drag-and-drop), sa stále viac sústreďujú práve na jednoduchú tvorbu rozhraní. V rámci projektu Visual Code je preto k dispozícii práve knižnica responzívnych používateľských rozhraní. Týmto spôsobom je možné napr. ľahko upraviť a prispôsobiť vlastnú aplikáciu, a to aj vrátane cloudových aplikácií Oracle. Táto činnosť prebieha vo vizuálnom prostredí, vyžaduje malú alebo vôbec žiadnu znalosť programovania a rovnako tak si vystačí s malou asistenciou podnikového oddelenia IT alebo sa bez nej celkom zaobíde.

Nová platforma a architektúra okrem vývoja samotných aplikácií takisto umožňujú zákazníkom a partnerom vytvárať modulárny systém jednotlivých stavebných blokov používateľských rozhraní. Špeciálne je potom zahrnutá funkcionalita na vytváranie mobilných aplikácií, a to vrátane ich funkčnosti na mobilných zariadeniach v režime off-line.

Platforma Oracle Visual Code obsahuje nasledujúce súčasti:

  • Builder: vizuálny nástroj na tvorbu a hosting webových alebo mobilných podnikových aplikácií. Vývoj nevyžaduje písanie kódu a prebieha v prostredí webového prehľadávača. Nová verzia umožňuje vytvárať znovupoužiteľné aplikácie, ktoré zákazníci môžu zdieľať. Možné je integrovať aj prvky znovupoužiteľných používateľských rozhraní a externé služby.
  • UI Design System: Vizuálne prostredie na tvorbu moderných používateľských rozhraní a responzívnych rozhraní pri aplikáciách pre viac kanálov/zariadení.
  • Business Objects: Umožňuje vývoj aplikácií nad všetkými službami využívajúcimi rozhranie REST. Je možné vytvárať vlastné objekty (business objects) aj pravidlá, a to opäť aj vo vizuálnom prostredí a za pomoci skriptov.
  • Application Marketplace: Zákazníci a partneri tu môžu pristupovať k aplikáciám a ich častiam (vrátane blokov/komponentov používateľského rozhrania), môžu ich zdieľať aj predávať. Verejný katalóg aplikácií Oracle Cloud Marketplace umožňuje vývojárom a partnerom vytvárať nové zdroje príjmov, súkromné katalógy potom môžu podnikom slúžiť ako repozitáre zdieľaných zdrojov, ktoré je možné používať v rámci jednotlivých oddelení.

„Projekt Visual Code mi umožnil vytvoriť kompletnú aplikáciu vrátane databázového prepojenia a plnohodnotného responzívneho používateľského rozhrania počas jedinej minúty bez toho, aby som musel napísať jediný riadok kódu,“ uvádza Luc Bors, technický riaditeľ spoločnosti eProseed. „Pretože som súčasne profesionálny vývojár, oceňujem, že som mohol pokročilejšie funkcie do tejto aplikácie jednoducho pridať pomocou krátkeho kódu v JavaScripte.“

Značky: