Od malička nás v škole učili písať do riadkov, neskôr pracovať s tabuľkami. Na stránkach sme si dokonca kreslili okraje, aby priestor pre písanie mal jasné pravidlá a štruktúru. To plne vyhovuje, pokiaľ tvoríme tzv. lineárny obsah. Na tvorbu kreatívnych myšlienok ale potrebujeme zapojiť inú časť mozgu, nielen tú logickú. Preto vám predstavíme vizuálny nástroj na mapovanie a zachytávanie vnútorného obrazu našich hláv.

Čo sú to myšlienkové mapy?

Myšlienkové mapy sú z anglického slova „mind maps“. Nazýva sa tak metóda prepracovaná expertom v oblasti mysle, rýchločítania a zrýchleného učenia Tonym Buzanom.

Myšlienkové mapy, na rozdiel od ľavomozgových zápiskov a poznámok, dovoľujú zapájať nielen logicky, lineárne a v detailoch (analýza) mysliacu ľavú hemisféru, ale aj pravú hemisféru. Tá je centrom kreatívneho myslenia a miluje prehľad, farby, obrázky, usporiadanie v priestore a zlučovanie informácií do celkov.

Dôvody používania

  • Dovoľujú nám rozvíjať naše EQ (emocionálny kvocient)
  • Možnosť rozlúsknuť zložité úlohy
  • Zvyšujú efektivitu práce
  • Rozvíjajú kreativitu, myslenie, pamäť…
  • Uľahčujú proces tvorby

Čo dokážu myšlienkové mapy vyriešiť?

Na čo všetko sa dajú myšlienkové mapy použiť? Autor článku ich primárne používa pri návrhu marketingovej stratégie, na návrh stromu webu a pri brainstormingu nad rôznymi zadaniami. Dokážem vďaka nim ľahko porozumieť náročnej téme a vyriešiť problémy: kto, čo, kde, kedy, prečo, ako…

Ľahšie sa s nimi definujú zadania pri projektovom manažmente, ako sú napríklad rozpočet, zdroje, ľudia, termíny a rozsah. Plánovanie a stanovenie cieľov či SWOT analýza sa vďaka myšlienkovým mapám realizuje ľahšie.

Dá sa však využiť aj na zhrnutie obsahu a tvorenie tzv. ,,stromu rozhodnutí“ alebo na tvorbu osnovy článku, prezentácie či prejavu.

Vytvárajte mapy rôznymi spôsobmi

Každá metóda má pri vytváraní myšlienkových máp svoje výhody a limity. Definujeme vám hlavné typy, ktoré si vyskúšajte a nájdite si pre seba tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Autor článku rád používa pre rôzne zadania rôzne metódy a navzájom ich kombinuje.

  • Ručné kreslenie na papier (skicár, blog, papier…)
  • Kreslenie na stenu (kriedovú, kresliaca tabuľa, flipchart, dotyková obrazovka…)
  • Tablet alebo dotykový monitor
  • Aplikácia na PC, tablet, mobil

Aplikácií na tvorbu digitálnych myšlienkových máp je veľké množstvo. My preferujeme Coggle, ktorá sa najviac osvedčila a vyhovuje potrebám. Vy ale môžete vyskúšať aj FreeMind, iMindMap, VisualMind, XMind, Edraw Mind Map, Mindjet, The Brain alebo Freeplane. Niektoré sú zadarmo, niektoré si pre viac funkcionalít musíte zaplatiť.

Priebeh pri tvorbe

Myšlienkové mapy majú prirodzenú organizačnú štruktúru, ktorá sa rozbieha zo stredu na všetky smery. Môže reflektovať svojím tvarom aj určitú hierarchiu alebo časovú os. Začína sa definíciou účelu, následne si treba do centra napísať hlavnú myšlienku, pokračuje sa rozkvetom a tokom myšlienok do všetkých strán.

Jednoducho povedané, celý proces tvorby sa podobá brainstormingu, kde myšlienky na seba nadväzujú a voľne sa rozvetvujú, inšpirujú a dopĺňajú. Vyskúšajte si to a určite vám tento jednoduchý proces pomôže k lepším výsledkom.

Článok sme pripravili v spolupráci s www.effectix.com

Autor článku: Milan Markovič, Leader Effectix Slovensko

Značky: