Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najväčšia spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania na Slovensku OVB Allfinanz Slovensko spustila aplikáciu na hodnotenie práce sprostredkovateľa. Odteraz má každý klient možnosť po stretnutí ohodnotiť kvalitu práce svojho sprostredkovateľa.

OVB je na Slovensku dlhodobo lídrom v elektronizácii: elektronické uzatváranie zmlúv zaviedlo v roku 2012, už takmer dva roky prevádzkuje CRM systém, zlepšujúci servis klientov, a v novembri 2016 biometrický podpis.

Najnovším krokom je od 1.9.2017 nová webová aplikácia, vďaka ktorej môže klient okamžite po stretnutí ohodnotiť svojho sprostredkovateľa. „Podobne ako predchádzajúce míľniky v elektronizácii, aj hodnotenie sprostredkovateľov nám pomôže ďalej zvýšiť kvalitu servisu pre našich klientov. Chceme, aby naši sprostredkovatelia boli ešte lepší, aby odvádzali ešte kvalitnejšiu prácu. V tom nám môžu výrazne pomôcť práve klienti, ktorí majú s našimi spolupracovníkmi bezprostredný kontakt a najlepšie poznajú ich prácu,“ hovorí Jaroslav Vonkomer, predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko.

Klientovi na hodnotenie stačí smartfón a internet

Hodnotenie zaberie klientovi maximálne 60 sekúnd. Po prihlásení prideľuje klient svojmu sprostredkovateľovi hviezdičky v troch kategóriách – celková spokojnosť, znalosť produktov a vystupovanie. Následne hodnotí, do akej miery by odporúčal sprostredkovateľa ďalším klientom a môže pridať svoje poznámky. „Report z hodnotenia obdrží ako sprostredkovateľ, tak aj jeho vedúci a krajský riaditeľ. Podnety od klientov budú na pravidelných stretnutiach analyzované a pomáhajú pri ďalšom rozvoji našich spolupracovníkov. Hodnotenie od klienta dáva  sprostredkovateľovi okamžitú a priamu spätnú väzbu. Zároveň sa stáva nástrojom k podpore pravidelného vzdelávania,“ dopĺňa Marek Mihok, riaditeľ IT oddelenia OVB Allfinanz Slovensko.

Niekoľko faktov o aplikácii na hodnotenie práce sprostredkovateľov OVB

  • Webová aplikácia s responzívnym dizajnom (upravená aj pre smartfóny) je dostupná na adrese moje.ovb.sk
  • Klient po stretnutí môže hodnotiť v 4 kategóriách a pridať poznámku k hodnoteniu
  • Hodnotí sa prideľovaním hviezdičiek (1-5)
  • OVB ako najväčšia spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania má v súčasnosti vyše 5 600 sprostredkovateľov