Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počas minulého roka dominovali podozrenia predovšetkým v oblasti poistenia áut a majetku. Za rok 2020 poisťovňa Wüstenrot eviduje pokusy o poistné podvody v desiatkach tisícoch eur, čo je približne na rovnakej úrovni ako v roku 2019.

„Aj minulý rok dominovali podozrenia z podvodov najmä v oblasti neživotného poistenia. Napríklad  snahy uvádzať poškodenia väčšieho rozsahu, ako sa v skutočnosti stali. V prípade povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia sa zas šetrením preukázalo, že k poškodeniam auta došlo inak, ako bolo uvedené,“ uvádza Igor Faktor, riaditeľ úseku vnútornej kontroly a vnútorného auditu poisťovne Wüstenrot.

Podľa jeho slov častými spôsobmi ako pri neživotnom poistení neoprávnene získať financie predstavujú snahy manipulovať s časom poistenia tak aby prípadné škody boli kryté. V oblasti životného poistenia sa najčastejšie vyskytujú prípady fiktívnych úrazov.

Odhaľovaniu možných podvodov venujú poisťovne významnú pozornosť. Neodhalené pokusy totiž umelo zvyšujú mieru celkovej škodovosti. Pritom práve celková škodovosť je jedným z parametrov, ktorý vstupuje do plošnej cenotvorby na poistnom trhu a môže vytvárať tlak na vyššie ceny poistiek.

„Preto poisťovne využíva mnohé nástroje a možnosti ako takýmto prípadom predísť. Diagnostiku dát z dopravnej nehody, hydrometeorologické aplikácie, stanoviská posudkových lekárov či spoluprácu s inými poisťovňami,“ pokračuje Igor Faktor.

V krajných prípadoch sa poisťovne obracajú aj na políciu. Za rok 2020 k takémuto kroku poisťovňa Wüstenrot pristúpila päťkrát.

Značky: