Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podniková mobilita rieši základné potreby firmy aj to, akým spôsobom bude spravovať dopravnú politiku i politiku vozového parku.

Tie majú uľahčiť zamestnancom výkon práce či doplniť škálu firemných benefitov. „Inovácie v podnikovej mobilite sú zaujímavé predovšetkým pre veľké nadnárodné firmy, tie aj určujú trendy v tejto oblasti. Aktuálne však počítame so spomalením, ktoré so sebou prináša pandémia koronavírusu a realizované opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy. Firmy šetria a mnohé projekty sú pozastavené,“ vysvetľuje Michal Duška, obchodný riaditeľ Arval Slovakia.

Arval Slovakia: Operatívny lízing napreduje

Oblasť podnikovej mobility je v posledných rokoch jednou z najviac rozvíjaných a modernizovaných oblastí doma aj vo svete. Môže za to zavádzanie nových informačných technológií v politike vozového parku firiem, ale aj potreba biznisu sústrediť informácie o správe firmy a vozovom parku do jednotných systémov „Najbežnejšími formami, ktoré využívajú slovenskí podnikatelia v oblasti podnikovej mobility, sú práve operatívny lízing a prenájmy vozidiel. Táto oblasť napreduje nielen v produktoch, ktoré umožňujú outsourcovať niektoré alebo všetky činnosti súvisiace so správou fleetu, ale aj v oblasti online platforiem. Vďaka nim zas môže vodič, fleet manager, alebo majiteľ firmy jednoducho získať údaje o celom fleete na jednom mieste,“ opisuje Michal Duška.

Slováci chcú flexibilitu

Podniková mobilita nie je len o zabezpečení vozového parku do firmy. Zahŕňa celkovú firemnú politiku v rámci dopravy a jej rozumného financovania, ale aj systémy a aplikácie, na ktorých podniková mobilita stojí. Mnohé firmy totiž napríklad v rámci podnikovej mobility preplácajú zamestnancom lístky na vlak, MHD, alebo im umožňujú prilepšiť si k výplate v prípade, že peniaze na mobilitu z rozpočtu neminuli, pretože sa dopravovali napríklad na bicykli. „Kým slovenské firmy hľadajú skôr flexibilnejšie možnosti pri obstarávaní vozidiel, veľké nadnárodné firmy sa už pozerajú na podnikovú mobilitu ako na komplexný rozpočet na mobilitu, v ktorom sú jej rôzne typy zlúčené do jedného celku,“ tvrdí Michal Duška. Podľa neho ide o mimoriadne komplexný a náročný proces, ktorý podlieha obsiahlemu testovaniu, ale najmä si vyžaduje zavedenie jednotnej platformy, ktorá by dokázala pod seba zlúčiť rôzne podnikové mobility, ktoré firmy využívajú cez viaceré aplikácie. Preto vzniká potreba jednotnej platformy. „Vo svete už bežia pilotné projekty, no ich vývoj a zavádzanie do praxe sa v dôsledku globálnej krízy spomalia,“ dodáva Michal Duška.

Arval Outsourcing Solutions je o komplexnej starostlivosti

Arval Slovakia ponúka klientom správu podnikovej mobility cez službu Arval Outsourcing Solutions. „Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri správe vozového parku. V prípade potreby a záujmu vieme klientom nastaviť aj celkovú politiku vozového parku, či urobiť rozsiahlu analýzu potrieb. Tá obsahuje napríklad aj informácie o tom, ako by mali zamestnanci vhodne využívať firemné vozidlá a aké práva či povinnosti im z toho plynú,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ Arval Slovakia. Takto dobre zadefinovaná politika a rozumne nastavená podniková mobilita dokážu firme ušetriť ročne stovky eur na jedno vozidlo.

Viac informácií nájdete na www.arval.sk

Značky: