Strojnícka fakulta spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU realizujú Pilotný projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti priamo v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.

Dekan SjF STU prof. Šooš s členmi tímu Automotive innovation

Prvá fáza sa začala  9.4, kedy prebehli prvé inštalácie technologických zariadení di autobusu Dopravného podniku mesta Bratislava, ktorý premáva ako linka č. 144  na trase z Koliby na Kamzík. Inteligentne vybavený autobus premával podľa cestovného poriadku na spomínanej trase v dňoch 10. a 11. apríla 2021. Inštalácie a následný zber údajov prebehli úspešne.

Po úspešnom predstavení autonómneho vozidla na Slovensku v júni 2020, je uvedený projekt ďalším stavebným prvkom pre budúcnosť inteligentnej mobility na Slovensku. Tím sa neustále venuje novým technologickým inováciám, ktoré posúvajú možnosti využitia umelej inteligencie (AI) a smart technológií v doprave a automotive sektore. Technologickým partnerom  je spoločnosť Siemens, ktorá poskytla tímu jeden z kľúčových komponentov – Scaptor na zber synchronizovaných údajov z lidaru, kamier, GNSS systémov a prevádzkových údajov vozidiel s kapacitou až 15 TB za deň.

Druhá fáza bude prebiehať v termíne od 16.-18.4 2021, keď rovnaký zber údajov bude realizovaný na električke č. 1 v Bratislave.

V tretej fáze bude realizovaný zber údajov v spolupráci so Žilinskou univerzitou na autobusovej linke číslo 30 v meste Žilina.

Realizáciu projektu umožnili Dopravný podnik Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a mesto Bratislava. Ďalšou lokáciou na zber dát je mesto Žilina v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Vysoko rýchlostné dátové prenosy počas zberu údajov sú realizované v partnerstve so spoločnosťou Orange.

Podstatou využívanej technológie zberu dát je, že dokáže v reálnom čase synchronizovane zbierať údaje z lidaru, 7 kamier rýchlosťou 60 snímok za sekundu, údajov o polohe vozidla s presnosťou 14 mm a prevádzkových údajov z vozidla zo zbernice CAN v objeme desiatok Terabajtov denne. Následne budú zozbierané dáta analyzované a vyhodnocované z pohľadu statickej (dopravné značenie, budovy, sústava mestského osvetlenia a podobne) a dynamickej infraštruktúry (pohyb chodcov, iných dopravných prostriedkov, zvierat).  Výsledky budú použité za účelom vývoja inteligentnej smart mobility budúcnosti v mestách.

„Vytvárame unikátne datasety, ktoré zaznamenávajú reálnu autobusovú linku v štandardnej premávke s cestujúcimi. Tieto údaje nám umožnia odhaliť, čo všetko je potrebné na to, aby takáto autobusová linka v budúcnosti mohla jazdiť v autonómnom režime, a najmä nám odhalia všetky riziká, ktoré vyplývajú z jej skutočnej trasy v Bratislave. Autobus je osadený siedmimi kamerami, lidarom, dvomi presnými GPS modulmi, dvomi akcelerometrami, LTE modemom a okrem údajov zo všetkých týchto senzorov zaznamenávame aj všetky údaje z CAN zbernice vozidla. Vďaka tomuto vieme v každom okamihu zaznamenanej jazdy presne povedať, čo sa dialo s vozidlom alebo okolo vozidla,“ hovorí Ing. Marek Galinski, hlavný softvérový inžinier projektu z FIIT STU.

„Do budúcnosti uvažujeme začať výskum, vývoj, realizáciu a testovanie v prevádzke na shuttle busoch, ktoré by mohli byť prevádzkované napríklad v spoločnosti Volkswagen Slovensko v menej frekventovanej časti závodu. Je to zatiaľ len v štádiu rokovania. Verím však, že sa raz dostaneme aj do reálnej mestskej premávky. “ uviedol dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave  Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.