Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská cloudová služba TULIP rozširuje svoj dochádzkový systém o možnosť plánovania zmien. Firmy z oblasti výroby, obchodu či gastra tak majú dostupný výrazne sofistikovanejší nástroj na evidenciu dochádzky zamestnancov.

Zmenový plán je na našom trhu čerstvou novinkou. „Áno, rôzne dochádzkové systémy vedia už istú dobu zamestnancovi sprístupniť zmenný plán, ale takmer žiadna v cloude. Väčšinou si musí každý zamestnanec inštalovať do počítača softvér. S TULIPOM dostáva len prístupové heslo a okamžite pracuje cez online portál. Žiadne aplikácie, softvér ani hardvér nie sú potrebné,“ hovorí Viktor Mečiar, výkonný riaditeľ spoločnosti TULIP Solutions.

Systém funguje na základe preddefinovaných kalendárov. „S klientom si nastavíme rôzne dochádzkové kalendáre, obsahujúce parametre ako  dĺžka cyklu, zmenný režim, týždenný fond a dĺžka vyrovnávacieho obdobia. Na základe toho, aký kalendár je priradený konkrétnemu zamestnancovi, systém mu automaticky vygeneruje zmenový plán. Ten je možné upraviť manuálne. Pochopiteľne, všetko musí byť v súlade s platnou legislatívou, čo vie systém automaticky kontrolovať,“ dodáva Viktor Mečiar.

Zmenový plán v TULIPE má aj viacero funkcií pre pohodlný prehľad o organizácii práce zamestnancov. Vedúci zmeny si môže jednotlivých ľudí označiť tzv. tagmi (ktoré si sám definuje) a podľa toho medzi nimi vyhľadávať. Zamestnancov si môže tiež zaraďovať do rôznych tímov. Všetko je prehľadne farebne odlíšené tak, aby bolo používanie TULIPU aj v tejto sofistikovanej podobe používateľsky príjemné a intuitívne.

TULIP okrem toho poskytuje klasickú negatívnu evidenciu dochádzky, teda zaznamenávanie neprítomností. Online dochádzkový systém je možné napojiť na mzdový softvér a vyexportovať dáta na spracovanie miezd. Platforma neposkytuje hardvérové zariadenia, čiže cez ňu nie je možná evidencia čipovými kartami alebo biometriou.  TULIP Solutions vyvíja cloudovú platformu TULIP od roku 2012 a predala ju už vyše 550 firmám v 16 krajinách sveta.

Značky: