V používaní bezkontaktných kariet sme lídri. V počte terminálov za Európou zaostávame.

Na Slovensku je aktuálne približne 7 terminálov na tisíc obyvateľov a v priemere jedna platobná karta na osobu. V prípade POS terminálov sa nachádzame približne na úrovni susedného Poľska. Česi a Rakúšania sú na tom o niečo lepšie – v ČR je to 10 POS terminálov na 1000 obyvateľov a v Rakúsku až 13.

Podľa Marcela Gajdoša, regionálneho manažéra Visa Europe pre SR a ČR, je síce apetít Slovákov po platobných inováciách obrovský, avšak zo štatistických údajov je jasné, že sila hotovosti je stále veľká. Je to evidentné aj pri porovnaní výberov hotovosti z bankomatov a platby kartou u obchodníka. Na Slovensku výbery z bankomatov predstavujú 66% a platby terminálom u obchodníka sú vo výške 34%. A v Čechách je to veľmi podobné – 31% platby kartou u obchodníka a 69% sú výbery z bankomatov.

vyuzitie_platobnej_karty_nowat

Slovenský trh má potenciál na ďalší rozvoj akceptácie platobných kariet. Visa Europe vidí veľký potenciál v oblastiach čerpacích staníc, obchodov a cestovania. V týchto sektoroch je miera vybavenosti terminálmi vysoká a počet transakcií má perspektívu rásť.

Limitom platieb kartou nie sú len terminály, ale aj správanie samotných spotrebiteľov. Akokoľvek vzrastá obľuba bezhotovostných platieb, stále zostáva vysoké percento tých, ktorí nie sú zvyknutí platobnú kartu vôbec využívať. Evidentné je to napríklad na čerpacích staniciach, čo predstavuje globálne jeden zo základných pilierov kartových transakcií, kde je miera penetrácie terminálov 56%, ale používatelia využívajú platbu kartou iba v 30%.

Veľmi podobná situácia je napríklad v oblasti telekomunikácií a sieťových odvetví – ako plyn, elektrina a voda – terminalizácia je na úrovni 16 percent, ale karty sú využívané minimálne, až vôbec. V týchto oblastiach je podľa Visa Europe dôležité sústrediť sa nie ani tak na rozvoj infraštruktúry, ale skôr na správanie sa zákazníkov.

Sú však aj oblasti, kde tento princíp funguje úplne naopak. Príkladom sú napríklad obchody s oblečením, kde je úroveň vybavenia terminálmi na úrovni 14%, avšak podiel platieb kartou dosahuje až 45% zo všetkých platieb. Zákazníci jednoducho chcú platiť bezhotovostne, ale nie všade majú túto možnosť.

vyuzitie_platobnej_karty_2_nowat

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit