Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prvé firmy už nasadzujú riešenie distribuovaných účtovných kníh od spoločnosti Oracle, spoľahlivý blockchain určený pre podniky

Spoločnosť Oracle oznamuje všeobecnú dostupnosť platformy Oracle Blockchain Cloud Service. Služba umožňuje organizáciám jednoducho vytvárať riešenia založené na technológii blockchain a týmto spôsobom zvýšiť bezpečnosť aj spoľahlivosť svojich transakčných systémov. Platformu môžu s výhodou nasadiť aj firmy podnikajúce v globálnom meradle.

Blockchain sľubuje od základu transformovať prakticky všetky odbory podnikania, pretože obchodné interakcie sa vďaka tejto technológii stávajú bezpečnejšie, priehľadnejšie, efektívnejšie a lacnejšie. Služba Oracle Blockchain Cloud Service poskytuje zákazníkom vývojovú platformu umožňujúcu im vytvárať ich vlastné riešenia a jednoducho ich integrovať s ďalším už používaným softvérom (či už ide o ponuku SaaS od spoločnosti Oracle, alebo tretích strán). Bezproblémová je zároveň integrácia s inými sieťami blockchain alebo s platformovými službami Oracle PaaS. Oracle Blockchain Cloud Service umožňuje používateľom siete blockchain ďalej poskytovať, sprístupniť ich ďalším organizáciám a vykonávať tzv. „inteligentné kontrakty“ (smart contracts, t. j. protokoly, pomocou ktorých sa realizuje samotná transakcia – „zmluva“), ktorými sa aktualizuje distribuovaná účtovná kniha (ledger). Ponuka platformy pre blockchain je založená na desaťročných skúsenostiach naprieč jednotlivými priemyselnými odbormi; spoločnosť Oracle má navyše rozsiahly ekosystém partnerov, ktorý umožňuje spoľahlivo realizovať transakcie s dodávateľmi, bankami aj ďalšími subjektmi.

„Blockchain môže byť medzi súčasnými technológiami jednou z tých, ktoré povedú k najzásadnejšej transformácii v oblasti spracúvania transakcií,“ uvádza Amit Zavery, výkonný viceprezident divízie Oracle Cloud Platform v spoločnosti Oracle. „Práve uvádzaná platforma Oracle Blockchain Cloud Service je výsledkom niekoľkoročného výskumu a vývoja, spolupráce s partnermi aj zákazníkmi. Vďaka tejto platforme môžu zákazníci ďalej rozširovať svoje podnikanie a lepšie komunikovať s partnermi prostredníctvom distribuovaných sietí – jednoduchšie, transparentnejšie a bezpečnejšie než doteraz.“

Platforma Oracle Blockchain Cloud Service je založená na frameworku Hyperledger Fabric od organizácie Linux Foundation. Je dopredu zostavená do jedného funkčného celku s ďalšími súčasťami vytvárajúcimi potrebnú infraštruktúru, ako je riadenie životného cyklu kontajnerov, službami udalostí, riadením identít, prepojením (proxy) s rozhraním REST a radom nástrojov na monitoring a prevádzku. To všetko je integrované do jedinej riadiacej konzoly, v rámci ktorej je možné jednoducho nastavovať parametre prostredia a realizovať samotný vývoj aplikácií. Oracle Blockchain Cloud Service predstavuje riadenú platformnú službu Oracle, ktorá garantuje 99,95 % dostupnosť (SLA), spoľahlivo dostupné sú aj zabudované možnosti konfigurácie, k dispozícii je autonómne pracujúci agent na obnovu a nepretržite funguje zálohovanie účtovných kníh, čo umožňuje vykonávať obnovu aj v prostredí viacerých dátových centier, naprieč dostupnými doménami.

Cloudová platforma Oracle ponúka jednoduchú integráciu s ďalšími aplikáciami, či už v cloude, alebo v prostredí on-premise; táto integrácia má často podobu plug-and-play. Jednoduché je tiež prepojenie s nástrojmi na správu rozhraní (API) aj s ďalšími vývojovými nástrojmi a prostrediami. Oracle navyše uvádza nové cloudové aplikácie (priamo v podobe softvéru – ako SaaS), ktoré nasadzujú technológiu blockchain v rámci bežných scenárov použitia, či už ide o sledovanie transakcií, identifikáciu pôvodu alebo záruky. Jednoduchá integrácia umožňuje využívať rôzne systémy účtovných záznamov a zrýchľuje uvádzanie nových služieb na trh; to všetko zvyšuje prínosy technológie blockchain v mnohých rôznych scenároch jej využitia.

„Blockchain je dnes prijímaný veľmi rýchlo a od pilotných projektov sa prechádza na jeho nasadenie v produkčnom prostredí. Stále viac subjektov si uvedomuje výhody distribuovaných účtovných kníh a inteligentných kontraktov,“ uvádza Robert Parker, viceprezident divízie pre výrobu a maloobchod v spoločnosti IDC. „Spolu s tým je potrebná platforma podnikovej triedy, ktorá ide nad rámec obvyklých open source projektov, dokáže zaistiť zabezpečenie dát a ich integritu, ponúkne dostatočnú škálovateľnosť, možnosti správy a interoperabilitu.“

Službu Oracle Blockchain Cloud Service už nasadili napr. nasledujúce firmy: Arab Jordan Investment Bank, CargoSmart, Certified Origins, Indian Oil, Intelipost, MTO, Neurosoft, Nigeria Customs, Sofbang, Solar Site Design a TradeFin. Blockchain má zmysel prakticky pre všetky odbory podnikania, či už ide napr. o dopravu, dodávateľské reťazce, logistiku, energetiku, maloobchod, elektronický obchod, finančné služby, či verejný sektor.

Značky: