Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pandémia zmenila štruktúru škôd v segmente malých a stredných podnikateľov. V rokoch 2018 a 2019 bola najčastejšou poistnou udalosťou škoda spôsobená tretej strane. V minulom roku počet týchto poistných udalostí percentuálne klesol o takmer polovicu. Naopak, najvýraznejšie stúpli škody spôsobené vodou.

„Ak sa pozrieme na čísla, tak v roku 2019 tvorila zodpovednosť za majetkové škody až 36 % všetkých poistných udalosti, ktoré nám nahlásili klienti zo segmentu malých a stredných podnikateľov. V roku 2020 však zodpovednosť za škodu predstavovalo len necelých 19 % poistných udalostí,“ uviedla Jana Podoláková, riaditeľka Úseku vývoja produktov Wüstenrot poisťovne.

Práve škody spôsobené tretím stranám predstavujú najčastejšie poistné udalosti v segmente podnikateľov  aj z dlhodobého hľadiska.  Len pre ilustráciu, v roku 2018 tento typ škôd tvoril približne tretinu poistných udalostí, ktoré poisťovňa Wüstenrot vyplácala klientom z podnikateľského sektora.

Na poklese poistných udalostí pri škodách spôsobených tretej strane sa zrejme podpísali aj protipandemické obmedzenia, ktoré sa dotkli časti malých a stredných podnikateľov. Čiastočné utlmenie niektorých podnikateľských činností sa prirodzene mohlo premietnuť aj do zníženia škodovosti.

„Naopak, o 11 percentuálnych bodov nám medziročne stúpli škody spôsobené vodou. Minulý rok predstavovali takmer pätinu poistných udalostí pri malých a stredných podnikateľoch. Tieto poistné udalosti sa tak dostali na úroveň škôd spôsobených tretej strane,“ uzatvára  Jana Podoláková.

V ďalších kategóriách škôd ako sú napríklad vandalizmus alebo požiare k zásadným zmenám v porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo.

Značky: