Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po uzavretí výzvy Fondu SK-NIC pre malé projekty 2020 môžeme skonštatovať, že bolo prijaté ďalšie rekordné množstvo žiadostí. Ich počet prekročil aj jarnú výzvu pre veľké projekty – prišlo celkom 286 žiadostí! A ako vyzerali?

  • Najfrekventovanejšou témou sa opäť stalo „vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií“ (viac ako polovica žiadostí).
  • Odborná téma „projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie“, ktorá bola vyhlásená po prvý krát, oslovila 10% žiadateľov, čo je zaujímavé číslo.
  • Žiadostí týkajúcich sa podpory komunít prostredníctvom IKT prišla približne stovka.

Žiadosti sa najprv kontrolujú po formálnej stránke. Následne sa postupujú hodnotiteľom, ktorí ich posudzujú podľa vopred schváleného mechanizmu. Tie najlepšie projekty získajú finančnú podporu z Fondu SK-NIC.

Suma alokovaná v tejto výzve je 100 000 EUR a určite ju rozdelíme prakticky celú.

Pri jarnej výzve Fondu SK-NIC pre veľké projekty sme boli prekvapení množstvom žiadostí. Tentokrát sme doslova ohúrení. Aj vzhľadom na pandemickú situáciu sme síce predpokladali, že najmä pre oblasť podpory komunít prostredníctvom IKT zaevidujeme značný počet žiadostí, ale veľké množstvá prišli vo všetkých oblastiach,“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s.

Dúfali sme aj, že dostaneme aspoň niekoľko projektov zavádzajúcich umelú inteligenciu, keďže je to lastovička pre túto oblasť. Ich finálny počet opäť prevýšil naše očakávania. Nakoľko je konkurencia projektov veľká, do užšieho výberu sa dostanú len tie najkvalitnejšie. Už teraz sa tešíme na víťazov, ktorým radi poskytneme našu podporu,“ doplnil.

„S nádejou sa pozeráme na projekty, ktoré  majú zaviesť umelú inteligenciu, alebo strojové učenie. Slovensko sa potrebuje presadiť v oblasti digitálnej transformácie a umelej inteligencie, ktoré majú pre našu ekonomiku obrovský potenciál. Verím, že vyhodnotenie bude urobené rýchlo a projekty sa z návrhov čo najskôr presunú do realizačnej fázy“, povedala Veronika Remišová, vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Zoznam schválených projektov nájdete po ich vyhodnotení na našom webovom sídle a aj na stránkach Nadácie Pontis, ktorá je poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.

Značky: