Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nárast obratu o 11% v medziročnom porovnaní na úroveň 201 mil. eur a výraznejší nárast obchodov najmä v druhom kvartáli roka, to sú hlavné výsledky hospodárenia spoločnosti ČSOB Leasing, dcérskej spoločnosti ČSOB Finančnej skupiny, v prvom polroku tohto roka.

Výsledky spoločnosti potiahli najmä komodity nákladných vozidiel a nehnuteľností. V nákladných vozidlách dosiahla spoločnosť nárast až 80 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a celkový polročný obrat v tejto komodite tak dosiahol 59 mil. eur. Aj vo financovaní nehnuteľností si ČSOB Leasing posilnil podiel na lízingovom trhu. V prvom polroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka narástol objem obchodu v tejto komodite o 170 %, pričom tento nárast potiahol najmä výrazne silnejší 2. kvartál.

Napriek nadštandardným výsledkom v už spomínaných komoditách sú dominujúcou komoditou vo financovaní spoločnosti aj naďalej automobily do 3,5 tony, kde ČSOB Leasing dosiahol objem obchodu na úrovni 82 mil. eur. Za úspechom vidí spoločnosť najmä veľmi dobrú spoluprácu so značkami Hyundai, Opel, Suzuki a Mitsubishi a túto overenú formu spolupráce rozširuje aj o ďalšie značky. „Sme veľmi radi, že v uplynulých 3 mesiacoch sa nám podarilo rozšíriť základňu spolupracujúcich značiek áut do 3,5 tony. Ide o prémiovú značku Volvo a záujemcovia sa u jej dílerov môžu so značkovým lízingom od našej spoločnosti stretávať už v týchto dňoch,“ povedal Richard Daubner, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Leasing.

Silnú pozíciu zastáva ČSOB Leasing aj v komodite strojov, zariadení a technológií. Podiel tejto komodity na nových obchodoch predstavuje v prvom polroku tohto roka až štvrtinu. ČSOB Leasing si vyvážené portfólio v tejto komodite udržiava pomerne rovnomerne rozdelenými obchodmi do odvetví poľnohospodárstva, kovospracujúcich zariadení, drevárskych technológií, stavebných strojov, ale aj potravinárskych a gastronomických prístrojov či zdravotníckych zariadení.

„Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že stratégia spoločnosti postavená na budovaní vzťahu so zákazníkom a na obchodnom modeli realizovanom cez viaceré distribučné kanály prináša dobré obchodné výsledky. Vysokú úroveň služieb založenú na dlhodobých skúsenostiach a vysokej profesionalite našich zamestnancov chceme v najbližšom období ponúknuť aj zákazníkom VB Leasing SK, v ktorej sme práve začiatkom júla nadobudli 100% obchodný podiel. Aj pre nich sa chceme stať najlepšou lízingovou spoločnosťou v obsluhe firemných klientov s využitím inovatívnych technológií a unikátnym distribučným modelom, čo je súčasťou našej stratégie,“ komentoval dosiahnuté výsledky Richard Daubner.

Značky: